Alena Kroupová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1961   Alena Kroupová
1987   Alena Kroupová: Keramika
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1960   Bilance 1960
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1962   Umění a domov
1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
1963   Hlína věčně živá
1963   Lidová umělecká výroba 1963
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Tšekkoslovakian taideteollisuutta / Tjeckoslovakisk konstindustri
1965   Tsjekkoslovakisk glass, keramik og tekstiler
1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.)
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1967 (nedat.)   Czechoslovak Industrial Design (Anthology of Industrial Design / Sborník pro otázky průmyslového návrhu)
1968   Bilanz 68
1969   Socha a město
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Z přírůstků užitého umění 20. století
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1970   Výtvarníci Prahy 3 a 10
1970   Současná česká keramika
1973   Ausstellung Angewandte Kunst aus der ČSSR
1974   Hedendaagse ambachtskunst uit Tsjechoslowakije
1974   Keramika a příroda
1976   Podoba člověka v keramice
1979   Současné užité umění (Sklo, keramika, tapiserie, šperk (autorká individuální tvorba))
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně)
1981   Alena Kroupová: Keramika, Marie Kroupová: Akvarely
1983   Kortárs csehszlovák kerámia / Zeitgenössische böhmische Keramik
1983   Keramika, textil, sklo '83 (V kultuře bydlení)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Keramika pražských umělců
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Keramika ´88 (Výběr z tvorby pražských keramiků)
1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky)
1991   Keramika 91
1994   Česká současná keramika / Czech Contemporary Ceramics
1995   1. Salon české keramiky 1995 (Středočeské muzeum)
1996   Užité umění 60. let
1999   Signum design (Český design 1980-1999)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
nedat.   Exhibition of Czech Glass and Ceramics
nedatováno   Česká keramika
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1971   Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1973   Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2008   Socha a město Liberec 1969, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Souborná výstava keramiky, Výtvarná práce, 2, 13, 1954/07/02, 4-5
1957   Výstava uměleckých řemesel, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 3-
1959   Unikátní keramika a její nové uplatnění, Umění a řemesla, , 3, 1959, 114-121
1959   Umělecká řemesla v Berlíně, Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 16-
1960   Užité umění a průmyslové výtvarnictví ze soutěže k 15. výročí osvobození, Výtvarná práce, 8, 15, 1960/08/01, 1-2
1960   Trienále 1960 (Československá účast), Výtvarná práce, 8, 19, 1960/10/13, 2-
1961   Bilance 1960, Výtvarná práce, 9, 4, 1961/02/28, 5-6
1961   Keramika Aleny Kroupové, Výtvarná práce, 9, 16, 1961/08/11, 6-7
1961   Moravská galerie k veletrhům, Výtvarná práce, 9, 21, 1961/10/31, 8-
1962   Výstava na smíchovském nádraží, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 8-
1963   Lidová umělecká výroba 1963, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 12-13
1964   Hlína věčně živá, Výtvarná práce, 12, 10, 1964/07/12, 8-
1966   Bilance užitého umění, Výtvarná práce, 14, 18-19, 1966/09/22, 6-
1979   Notes on Bohemian Ceramics and China Production (Tradition and Contemporary Problems), Glass Review, 34, 9, 1979, 5-10
1982   Beispiele (56 Abbildungen mit Kommentierung), Keramik, , 14, 1982, 12-15
1987   Boîtes en céramique, Revue du Verre, 42, 5, 1987, 14-18
1987   A Box in Ceramics, Glass Review, 42, 5, 1987, 14-18
1987   Současná česká keramika, Výtvarná kultura, 11, 6, 1987, 52-55
1991   Keramika 91, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 20, 1991/10/03, 13-
2007   Užité umění a design šedesátých let, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), , , 2007, 309-327
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1961   Alena Kroupová (keramické práce)
1987   Alena Kroupová: Keramika
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1962   Umění a domov
1990   Prag - Linz
2009   Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
nedatováno   Podoba člověka v keramice
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor fotografií
rok vydání, název (podnázev)
1969   Socha a město