Čestmír Krátký

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1951 - 1956   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění a etnografie),