Čestmír Krátký

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1964   Čestmír Krátký: Fotografie z let 1963-64
1966   Čestmír Krátký
1993   Čestmír Krátký
2000   Čestmír Krátký
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konfrontace III
1965   Studio výtvarné fotografie v Liberci
1966   Surrealismus a fotografie
1967   7 + 7: Fotografie
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1992   Československá fotografie v exilu (1939 - 1989)
1996   Užité umění 60. let
1996   Surrealistické incidence / Surrealist Incidence (Česká fotografie šedesátých let / Czech Photography in the Sixties)
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2020   Ni cygne ni lune / Neither Swan Nor Moon (Oeuvres tchéques 1950-2014 de la collection Claude et Henri de Saint Pierre / Czech Art From the Collection of Claude and Henri de Saint Pierre 1950-2014)
nedatováno   Členská výstava prací roku 1963
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1969   Čestmír Krátký, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1994   Fotografie v surrealismu, Torst, Praha
2007   Čestmír Krátký (Tvorba jako pokus o existenci / Art as an attempt at existence), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1965   Konfrontace III. (Zdeněk Felix), Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 7-7
1965   Jestliže jsme dokončili obraz..., Konfrontace III, , , 1965, -
1965   Fotografie Čestmíra Krátkého, Pochodeň, , , 1965/01/20, -
1965   Kronika výstav (Hradec Králové), Výtvarná práce, 13, 9, 1965/05/31, 6-
1967   Čestmír Krátký, Plamen, 9, 11, 1967/11, -
1967   Poezie versus próza - 7:7, Výtvarná práce, 15, 19, 1967/09/21, 4-0
1967   2krát Fotografia, Výtvarná práce, 15, 14, 1967/07/13, 4-
2012   Umění ve veřejném prostoru - srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni, Zprávy památkové péče, 72, 5, 2012, 381-388
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1965   Čestmír Krátký: Fotografie z let 1963-1964
1993   Čestmír Krátký: Fotografie
2008   Čestmír Krátký
2017   Čestmír Krátký: Fotograf českého informelu (1932 - 2016)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konfrontace III
1996   Surrealistické incidence / Surrealist Incidence (Česká fotografie šedesátých let / Czech Photography in the Sixties)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Čestmír Krátký: Odnikud nikam - Retrospektiva tvorby ze 60. let / Studio výtvarné fotografie Liberec (1962-1968) Inspirátoři a členové