František Krčmář

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1985   František Krčmář: Obrazy
1987   František Krčmář: Obrazy, plakáty
1990   František Krčmář: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Oborová výstava užité grafiky
1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1989   Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka
1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1985   František Krčmář: Obrazy
1987   František Krčmář: Obrazy, plakáty (z cyklu Žáci profesora Aloise Fišárka)
1992   František Krčmář: Obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění