Zdeněk Komárek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
(1968)   Teodor Rotrekl
1963   Alois Sopr
1964   Alois Sopr: Plastiky 1939 - 1964
1964   Vladimír Preclík
1964   Vladimír Preclík
1965   Olga Čechová: Grafika, ilustrace
1965   Karel Hladík: Plastiky
1966   Adolf Born: Grafika, ilustrace, karikatury
1966   Zdena Fibichová: Plastiky, kresby
1966   Josef Liesler
1966   Karel Hruška
1967   Vladimír Preclík: Le Sculpteur - Sculptur - Der Bildhauer (se créstion entre 1960 et 1967, Works 1960 - 1967, Arbeiten aus den Jahren 1960 - 1967)
1968   Zdena Fibichová: Kresby, sochy
1968   Jaroslav Chudomel: Práce z let 1965 - 1968
1969   Když tak Adolf Born (Grafika, karikatury)
1969   Vladimír Jarcovják
1969   Vladimír Preclík: Sochy
1969   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy, grafika
1969   Věroslav Bergr
1969   Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let
1970   Zdena Fibichová: Sochařské práce z let 1966 - 1970
1970   Neznámý Jan Konůpek (Kresby, akvarely, kvaše)
1971   Zbyněk Sekal: Bilder und Skulpturen
1972   Adolf Born: Grafika, karikatura, art - protisy
1972   Čestmír Kafka: Obrazy/ grafika
1972   Adéla Matasová: Plastiky, grafika
1972   Richard Wiesner: Výběr z díla
1975   Jaromír Jindra: Výběr z životního díla
1975   Adolf Born: Grafika, kresby, art protisy
1976   Milan Albich: Výběr z malířské tvorby 1946-1975
1976   Grafika Adolfa Borna
1977   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1941 - 1977
1977   Zdena Fibichová: Poezie z hlíny pálené, glazované a zlacené
1977   Břetislav Benda: Výběr z díla
1977   Eva Prokopová: Obrazy, kresby, grafika
1978   Luděk Tichý
1978   Adolf Born: Grafika
1980   Adolf Born: Dílčí bilance (Výstava k padesátinám)
1980   Jindra Husáriková: Obrazy z let 1970-1980
1981   Adolf Born
1981   Vladimír Preclík: Sochařské dílo 1970 - 1980
1981   Milan Albich: Obrazy, kresby
1981   Milan Albich: Obrazy, kresby
1981   Národní umělec Břetislav Benda
1982   Zdena Fibichová
1982   Adéla Matasová
1983   Zdena Fibichová
1984   Vladimír Jarcovják: Variace
1986   Alois Sopr
1986   Věroslav Bergr: Ilustrace, kresby, obrazy, plastiky
1987   Vladimír Jarcovják: Obrazy, objekty, grafika (1956 - 1987)
1987   Milan Albich: Obrazy, kresby 81-86
1987   Cossa Kadlec: Obrazy ze Šumavy
1988   Olbram Zoubek: Sochy
1989   Stanislav Ježek: Výběr z díla 1934 - 1989
1989   Milan Albich: Obrazy / kresby
1989   Jan B. Melichar: Výběr z díla 1950-1988
1991   Vladimír Preclík: Sochař
1997   Adéla Matasová: Zastavení v čase 1963 - 1997
2004   Vladimír Preclík
2006   Zdeněk Šimek 1927-1970 (Sochařské dílo)
nedatováno   Adolf Born
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1963   Zdena Fibichová, Olga Čechová
1964   Trasa
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1968   Symposium ´67 (II. Československé mezinárodní sochařské symposium)
1969   Trasa
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1972   Luděk Tichý, Karel Valter
1976   Zdenka Bergrová: Knihy, Věroslav Bergr: Grafika, ilustrace, plastiky
1978   Metro a výtvarné umění
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   České zátiší 20. století
1990   Hapestetika (Hmatová výstava současného výtvarného umění (nejen) pro nevidomé)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   Karel Kuneš, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1982   Alois Sopr, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1982   Břetislav Benda (Přehled sochařovy tvorby), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1996   Olbram Zoubek, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1980   Karikatura, humor a satira v současném českém výtvarném umění, Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, 15-20
1981   Kouzelný malířský svět Stanislava Ježka, Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 34-38
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1964/09/15   Výtvarné umění
1966/09/05   Výtvarné umění
1967/03/15   Výtvarné umění
1967/08/21   Výtvarné umění
1967/09/20   Výtvarné umění
1969/04/30   Výtvarné umění
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
1993   Zdena Fibichová