Petr Hartmann

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1958   Vilém Nowak: Obrazy, akvarely
1962   Ota Janeček: Obrazy z let 1959-1961
1962   Bohuslav Schnirch
1962   Bohuslav Schnirch (1845-1901)
1965   Otto Gutfreund
1965   Ota Janeček: Ilustrace
1965   Lutobor Hlavsa: Výstava obrazů z let 1950-1956
1966   Světelné plastiky Zdeňka Pešánka
1966   Lutobor Hlavsa: Interpolace / Obrazy a kresby 1960-65
1967   Ota Janeček: Bel étage
1967   Ota Janeček: Práce z let 1962 - 1966
1969   Zdeněk Pešánek: Světelné plastiky
1970   Ota Janeček
1971   Valerian Karoušek
1976   Josef Václav Myslbek: Plastiky ze sbírky Národní galerie v Praze
1978   Jan Štursa (1880-1925)
1979   Ota Janeček: Obrazy
1980   Jan Štursa 1880 - 1925 (Výběr z kreseb)
1980   Otto Gutfreund: Výběr z díla
1981   Josef Václav Myslbek: Výběr z díla ze sbírek Národní galerie v Praze
1981   Otakar Španiel: Výběr z kreseb k 100. výročí umělcova narození
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961   Plastiky malířů
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy
1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1968   Karel Souček: Gemälde; Karel Lidický: Plastiken
1968   České sochařství 19. a 20. století
1971   Jan Štursa a jeho žáci
1971   Gutfreund i češki kubizam
1977   České sochařství kolem roku 1900
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1991   Umění doby Franze Kafky
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1960   Neznámá kresba J. Havleho, Umění, 8, 6, 1960/11, 622-623
1961   Dalibor Plichta: Mary Durasová (Kronika), Výtvarné umění, 11, 8, 1961/12/05, 379-380
1964   Mistrovská díla řeckého umění, Výtvarné umění, 14, 2, 1964/03/16, 88-88
1965   Giuseppe Marchiori: Arp (Recenze), Výtvarné umění, 15, 10, 1965/12/20, 493-495
1965   Tvůrčí velikost bývá úměrná schopnosti umělce přivést nové myšlenky..., Otto Gutfreund, , , 1965, -
1965   Ejzenštejn (Výtvarník a teoretik), Knižní kultura, 2, 7, 1965/07/30, 275-277
1966   Poslední díl monografie Henryho Moora (Herber Read - Alan Bowness: Henry Moore), Výtvarné umění, 16, 2, 1966/03/10, 98-99
1966   Kinetická tvorba Zdeňka Pešánka, Výtvarné umění, 16, 9, 1966/11/21, 425-433
1966   Technika a moderní umění..., Světelné plastiky Zdeňka Pešánka, , , 1966, -
1967   Zemřel Emanuel Hloupý, Výtvarná práce, 15, 6, 1967/03/23, 9-
1980   Severovýchodní Čechy, krajina v podhůří Krkonoš, kde se Otto Gutfreund ve Dvoře Králové nad Labem narodil..., Otto Gutfreund: Výběr z díla, , , 1980, -
1981   Jindřich Wielgus, Výtvarná kultura, 5, 2, 1981, 46-48
1982   Kresby Otakara Španiela (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 57-57
rok vydání, název (podnázev)
  Naše plastika v Essenu
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1965/12/20   Výtvarné umění
1966/03/10   Výtvarné umění
1966/11/21   Výtvarné umění
příloha
rok vydání, název (podnázev)
1961   Ota Janeček: Grafika
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století II.