Jaroslav Koliha

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1959   Jaroslav Koliha: Obrazy, pastely
1961   Jaroslav Koliha: Obrazy
1994   Jaroslav Koliha: Obrazy
nedatováno   Jaroslav Koliha
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1961   Tvůrčí skupina Etapa
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1998   Intersalon AJV 98 (2. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 2th international exhibition of contemporary visual art)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   České umění XX. století: 1970-2007
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Jaroslav Koliha, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1955   Členská výstava II. krajského střediska, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 7-
1959   Z pražských výstav - druhá polovina května a počátek června, Výtvarné umění, 9, 6, 1959/10/10, 281-283
1959   Členská výstava klubu v Plzni, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 10-
1959   Jaroslav Koliha, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 9-
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1994   Jaroslav Koliha: Obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
1999   Jaroslav Koliha: Obrazy a pastely z let 1950 - 1999 (Seznam vystavených prací)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění