Stanislav Ježek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1940   Obrazy Stanislava Ježka
1946   Stanislav Ježek
1949   Stanislav Ježek
1958   Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let
1969   Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let
1977   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1941 - 1977
1982   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1933 až 1981 ze sbírek českých galerií
1989   Stanislav Ježek: Výběr z díla 1934 - 1989
1992   Stanislav Ježek
nedatováno   Stanislav Ježek
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1932   Členská výstava Umělecké besedy (232.)
1933   Členská výstava Umělecké besedy
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   III. Zlínský salon
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   Mánes 1944 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Mitgliederausstellung des Vereins bildender künstler Mánes)
1946   Mánes 1946
1947   Monumentální úkol současného výtvarnictví
1947   Mánes 1947
1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři
1950   I. členská výstava 1950
1950   Členská výstava S.V.U. Mánes
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Květiny
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1956   Druhý Pražský salon (Katalog)
1957   Malá krajina
1958   Město očima soudobých malířů
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1958   Skupina 58
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   Stanislav Ježek, Josef Liesler
1960   Skupina 58
1960   Soudobé české malířství
1961   Ze souboru moderního umění AJG
1961   Současné české malířství
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ (Oblastní galerie Litoměřice)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG
1962   Skupina 58
1963   Rychnov 1963
1963   Josef Brož, Stanislav Ježek, Josef Liesler, Jaroslav Otčenášek, Ondřej Pavlík, Jan Smetana, Vojtěch Tittelbach, Antonín Kalvoda, Jan Kodet, Alois Sopr, Václav Žalud ze skupiny 58
1963   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky)
1964   Skupina 58
1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1967   Skupina 58
1967   I. pražský salon
1967   Poezie města
1968   Soudobá česká krajina (Putovní výstava obrazů a kreseb ze šedesátých let)
1969   2. pražský salón
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   Metro ve výtvarném umění (Stavba československo - sovětského přátelství očima výtvarných umělců)
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   České umění 1900/1945
1978   Pittura céca contemporanea
1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
1978   Průmyslové motivy v kresbě
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1982   Česká figurativní malba 40. let (II)
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1982   Město a civilizace
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Divadlo v současné výtvarné tvorbě
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Léta bojů a práce (Výstava z děl československých výtvarných umělců na počest XVII. sjezdu KSČ)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1994   Mánes Mánesu
1999   Jubilanti Mánesa 1999
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2010   Normalizační galerie (Akvizice 1970-1989)
2017   Zátiší ze sbírky Kooperativy
nedatováno   Obrazy, sochy, grafika (Výstava členů a spolupracovníků armádního výtvarného studia)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1959   Stanislav Ježek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1971   Radar (Anatomie tvůrčí skupiny), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1947   Pokus Mánesa o kolektivní umění, Národní osvobození, 18, 172, 1947/07/25, 4-4
1949   Pomalu, ale jistě začíná prolínat..., Stanislav Ježek, , , 1949, 0-0
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 3-4
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Výstava květin, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-
1957   Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 8-
1957   Stanislav Ježek, Výtvarná práce, 5, 22, 1957/11/23, 7-
1958   Stanislav Ježek, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 9-
1958   Skupina 58, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 5-
1959   Z pražských výstav - listopad, Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 35-37
1960   Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, -
1960   Skupina 58 vystavuje, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 11-
1961   Obrazy Stanislava Ježka, Výtvarné umění, 11, 2, 1961/05/20, 71-76
1965   Rodáci svému kraji, Výtvarná práce, 13, 2, 1965/03/06, 4-4
1967   Poezie města, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, 5-
1969   Stanislav Ježek, Výtvarná práce, 17, 20, 1969/12/08, 4-
1978   Metro ve výtvarném umění, Metro a výtvarné umění, , , 1978, -
1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1981   Kouzelný malířský svět Stanislava Ježka, Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 34-38
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1958   Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let
1969   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1964 - 1969
1977   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1941 - 1977
1982   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1933 až 1981
1989   Stanislav Ježek: Výběr z díla 1934 - 1989
2014   Stanislav Ježek
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři
1959   Skupina 58
1960   Skupina 58
1962   Skupina 58
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2005   Aukce (Mladé umění 1998 - 2005, Oficiální umění 1960 - 1989)
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie)
parte
rok vydání, název (podnázev)
2001   Stanislav Ježek (akademický malíř)
PF
rok vydání, název (podnázev)
1976   PF 1977
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1996   Kresba Mánesa
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam úmrtí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Seznam úmrtí
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1947   Členská výstava S.V.U. Mánes
1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací)
1962   České výtvarné umění 20. století
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)