Viktor Dobrovolný

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Viktor_Dobrovoln%C3%BD.jpg/1200px-Viktor_Dobrovoln%C3%BD.jpg