Viktor Dobrovolný

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1960   Viktor Dobrovolný: Plastiky, obrazy, kresby
1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby
1982   Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982
1983   Viktor Dobrovolný: Boje a vítězství (Výstava k 35. výročí vítězného února)
1985   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb
1988   Zasloužilý umělec Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění
1952   Členská výstava 1952
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Členská výstava 1954
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1966   Výtvarní umělci Středočeského kraje (Malířská, sochařská, grafická tvorba)
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1969   2. pražský salón
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1983   Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Český portrét 1877–1987
1988   Kladno a výtvarné umění
2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1994   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Naše sochařství věrno slavné tradici, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 1-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Naší umělci do Varšavy, Výtvarná práce, 3, 12, 1955/07/01, 9-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Výtvarná výzdoba Musea Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 3, 1, 1955/01/14, 4-
1957   Sochařská žatva 1956, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 8-10
1959   Viktor Dobrovolný, Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 6-
1960   Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 3-4
1960   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 13-
1961   Nové plastiky Viktora Dobrovolného (Je tomu více než rok…), Výtvarné umění, 11, 9, 1962/01/20, 411-416
1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1982   Umění v koncentračních táborech, Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 10-14
1983   Galérie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů - Západočeský kraj), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 12-12
1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 2-10
1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36, 3, 1988, 260-284
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1982   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo
1988   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1981   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby
parte
rok vydání, název (podnázev)
1987   Viktor Dobrovolný (zasloužilý umělec, akademický sochař, nositel Řádu práce)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)