Václav Stejskal

* 28. 9. 1851, Liberk (Rychnov nad Kněžnou), Česká republika (Czech Republic)
12. 7. 1934, Hostomice,
mykolog, cestovatel, sběratel

 

pohlaví: muž

heslo:
Lodní komisař u válečného námořnictva, od r. 1884 vyšší úředník u říšského rakouského námořního ministerstva války ve Vídni. V r. 1891 ze služeb válečného námořnictva vystoupil a působil jako účetní rada. - Zajímal se o spolkovou činnost ve Vídni a v Dolních Rakousích. Zapojil se do činnosti českých vlasteneckých spolků, např. Slovanského zpěváckého spolku, Slovanské Besedy, spolku Komenský ad. Zakladatel českých záložen a knihoven v Dolních Rakousích. Člen mykologické společnosti, objevitel nového druhu hřibu Boletus Stejskalii. - Podnikl cestu na Blízký východ (Řecko, Palestina, Egypt, Sýrie), do jihovýchodní Asie a na Dálný východ (Indie, Čína, Japonsko). Ve 20. letech vytvořil ve své vile v Hostomicích expozici mimoevropského umění, zejména umění a předmětů z Japonska. V r. 1925 daroval svou vilu Národnímu muzeu a své sbírky z Dálného východu odkázal Náprstkovu muzeu v Praze. - Autor časopiseckých a novinových článků ve vídeňském periodickém tisku a v regionálních časopisech a drobných příspěvků do mykologických časopisů.
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s. 455.
zdroj - www.svkkl.cz

poznámka:
* Liberk u Rychnova nad Kněžnou