Ludmila Vachtová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2008   Za hranice stránek, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1964   Socha 1964, Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, 1-
1966   K článku To Klee, Výtvarná práce, 14, 8, 1966/04/28, 2-
1966   Priateľská výzva Ludmile Vachtovej, Výtvarná práce, 14, 20, 1966/10/06, 2-
1966   8. února zahájila Ludmila Vachtová..., Výtvarná práce, 14, 4, 1966/03/03, 11-
1968   Spor o Františka Kupku, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 11-
1968   Ještě jeden malý historický obrázek, Výtvarná práce, 15, 10, 1968/06/08, 2-
1968   Kupka knižně, Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 2-2
1968   K rozboru křivd, Výtvarná práce, 15, 10, 1968/06/08, 7-
1968   Dr. Ludmila Vachtová zahájila v Galérii Čs. spisovatele..., Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 2-
1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 4-
1990   Svazáci ve službách realismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 12, 1990/06/11, 2-
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 1-1
1996   František Kupka's creation in visual art: "organic" and czech connections, Umění , 44, 1, 1996, 16-40
2002   Pochyby o "svatořečení" Mikuláše Medka (Výstava v Rudolfinu přitahuje diváky. To stačí? A co vážná diskuse o umělcově díle i životě?), Mladá fronta Dnes, , , 2002/07/29, -
2002   Mikuláš Medek aneb samozřejmost andělů , Hospodářské noviny, příloha Víkend, , 18, 2002/05/03, 24-27
2020   Počátky českého kurátorství: předběžné ohledání, Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 126-133
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1972   Čestmír Kafka: Obrazy / Kresby / Grafika z let 1942 - 1972
nedatováno   František Kupka: Sólo pro bílou a černou
parte
rok vydání, název (podnázev)
1969   Anna Kafková
text
rok vydání, název (podnázev)
1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993