Václav Procházka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1957   Wäinö Aaltonen (Finský sochař a malíř)
1958   Karel Černý: Rumunské moře v kresbách
1961   Karel Černý: Obrazy z let 1941 - 1958
1962   Bohumil Kafka 1878 - 1942: Životní dílo
1963   Otakar Kubín - Coubine: 80
1963   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1936 - 1957
1963   Karel Černý: Soubor obrazů
1963   Milena Komrsová
1963   Karel Dvořák: Životní dílo
1963   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1935-1958
1965   Karel Černý (Galerie bratří Čapků)
1965   Otto Gutfreund
1966   Miloslav Beutler (1897 - 1964)
1967   Jiří Bradáček
1969   Věroslav Bergr
1970   Karel Černý: Kresby
1970   Jan Štursa: Drobná plastika
1970   Ladislav Pichl
1971   Josef Hvozdenský: Grafika, mozaiky, medaile
1972   Tibor Honty
1973   Tibor Honty: Francouzské sochařství ve fotografii
1974   Miloslav Beutler
1975   Josef Hvozdenský: Medaile
1976   Antonín Kulda
1976   Bohumil Kafka 1878 - 1942 (Průvodce expozicí)
1976   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince
1976   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby (Kroměříž 1976)
1978   Alois Sopr
1978   Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika
1978   Bohumil Kafka (Výstava k 100. výročí narození českého sochaře)
1978   Stanislav Sucharda 1866-1916: Výběr z kreseb
1979   Miloš Slezák: Medaile, plakety, drobná plastika
1980   Bedřich Stefan: Výběr z díla
1981   Kolářský: Medaile, mince
1982   Otto Gutfreund (1889-1927): Výběr z kreseb
1982   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb
1983   Irži Pradler / Иржи Прадлер
1983   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby
1984   Josef Wagner 1901 - 1957: Výběr z kreseb
1985   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb
1985   Josef Hvozdenský
1986   Kolářský: Medaile, mince
1986   Alois Sopr
1986   Ladislav Zívr 1909-1980: Výběr z kreseb
1986   Josef Špaček: Plastiky
1986   Medaile Lumíra Šindeláře
1987   Miloslav Starec: Plastiky, medaile
1988   Zasloužilý umělec Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby
1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám)
1989   Jiří Prádler: Medaile
1990   Josef Špaček: Výběr z díla
1990   Jindřich Wielgus
1990   Jiří Prádler: Medaile
1991   František Štorek
1991   Dagmar Pátková
1992   František Štorek: Plastiky
1993   Dagmar Pátková
1994   František Štorek: Sochy
1998   Zdeněk Přikryl: Sochařské letokruhy II. (Výstava medailí, kreseb a plastik k autorovým sedmdesátinám)
1999   František Štorek: 1999
2001   Kolářský: Medaile, mince a sochařské práce
2001   Ladislav Kolář
2004   Miroslav Mlynář: Plastiky, obrazy, šperky, plakety
2005   Kolářský: Medaile, mince a sochařské práce
2005   Josef Hvozdenský: Obrazy, grafika, medaile
2007   Jiří Korec
nedatováno   František Štorek
nedatováno   Vlastislav Housa: Medaile
nedatováno   Mojmír Hamsík
nedatováno   Kolářský: Medaile, mince
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1958   Česká soudobá medaile a plaketa: Práce z let 1945 - 1958
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1966   Proměna
1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
1967   První výstava skupiny Medaile 66
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1969   Die zeitgenössische tschechoslowakische Medaille - Künstlergruppe Medaille 66
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1971   Češka skulptura XX vijeka
1972   České umění XIX. století
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1973   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek
1977   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy
1977   Česká sochařská kresba XIX. století
1978   Jaroslava Pešicová: Grafika, František Štorek: Plastiky
1979   Současná česká medaile a plaketa
1980   Jaroslava Pešicová: Obrazy, grafika, František Štorek: Sochy
1984   Dmitrij Bisti, Jiří Prádler (Knižní grafika, ilustrace; Medaile)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1985   František Štorek: Plastiky, Jaroslava Pešicová: Obrazy
1985   A mai csehszlovák szobrászat
1987   Miloslav Starec: Plastiky, medaile, Karel Vysušil: Grafika, koláže
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1990   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy
1995   30 let Galerie Klatovy - Klenová
1996   Jaroslava Pešicová, František Štorek
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
2004   Sochař Josef Špaček, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   František Štorek (Zapomenutý deník), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
2004   František Štorek (Carnets oublies), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1996   Sylva Lacinová, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1958   Sochař Bohumil Kafka, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 2-3
1959   O výstavě životního díla Karla Dvořáka, Výtvarné umění, 9, 9, 1959/12/31, 385-391
1959   O české medaili a plaketě, Výtvarné umění, 8, 8, 1959/01/10, 338-343
1959   Bohumil Ullrych (12. 12. 1893 - 7. 2. 1948), Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 8-8
1959   Česká medaile a plaketa, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 9-
1959   Plastiky Břetislava Bendy, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, -
1964   Otto Gutfreund, Kulturně politický kalendář, , , 1964, 146-149
1964   Otto Gutfreund, Otto Gutfreund 1889-1927, , , 1964, -
1965   Tvůrčí velikost bývá úměrná schopnosti umělce přivést nové myšlenky..., Otto Gutfreund, , , 1965, -
1966   Medaile v Aténách, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 9-
1966   Výstava československých medailí, Výtvarná práce, 14, 17, 1966/09/01, 9-9
1966   Věroslav Bergr, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 5-
1967   Tibor Honty jubiluje, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, 9-
1968   Sochařská řeč, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 5-
1970   O české i světové medaili, Výtvarné umění, 20, 1, 1970/06/15, 2-15
1976   Na Akademii výtvarných umění k Otakaru Španielovi..., Antonín Kulda, , , 1976, 0-0
1978   Není tomu tak dávno..., Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika, , , 1978, -
1978   Ke 100. výročí narození Bohumila Kafky (14.2. 1878 - 24.11. 1942), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, 31-34
1979   K výstavě současné polské medaile, Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, 26-27
1980   Bedřich Stefan (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, 30-34
1980   Otakart Velínský (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, 63-63
1981   Jan Štursa (15.5.1880 - 2.5.1925), Výtvarná kultura, 5, 1, 1981, 20-33
1981   Za Hanou Dostalovou (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, -
1982   Význam jaký přikládal Otto Gutfreund kresbě..., Otto Gutfreund (1889-1927): Výběr z kreseb, , , 1982, -
1982   Tibor Honty 1907-1968, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 39-42
1982   Jubileum Otakara Španiela (13.6. 1881 - 15.2. 1955), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 14-21
1982   In memoriam Bedřicha Stefana (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 13-14
1982   K výstavě kreseb Jaroslava Horejce v Národní galérii (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 56-57
1982   Medailér Jiří Prádler (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 47-49
1983   Jiří Mašín, Tibor Honty: Jan Štursa (Knihy), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 20-21
1986   Ohlédnutí za opuštěným sochařským dílem, Výtvarná kultura, 10, 3, 1986, 53-55
1987   Na rozdíl od autorů, kteří cílevědomě pečují o publicistu svého díla…, Miloslav Starec: Plastiky, medaile, Karel Vysušil: Grafika, koláže, , , 1987, 0-0
1989   Sochař životního kladu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 15, 1989/07/25, 3-3
1989   Beseda o medaili..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 24, 1989/11/28, 8-
1989   Průkopník moderního sochařství, Lidová demokracie, , , 1989/08/03, 5-
1991   Národní galerie o něm nikdy neslyšela?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 9, 1991/05/02, 3-
1997   Medailérská preference Milady Othové, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 53, 1997, 150-154
1999   Na okraji ankety (Co soudíte o umění J. Navrátila? Jak dobře znáte umění J. Navrátila? Co pro vás jako umělce Navrátilovo dílo znamená?), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 3, 1999/02/04, 3-3
rok vydání, název (podnázev)
  Naše plastika v Essenu
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1995   Historik umění Jiří Kotalík
1997   Stanislav Hanzík: Jaroslav Seifert
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1964   Otto Gutfreund 1889-1927
nedatováno   Francouzské sochařství 19. a 20. století
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1986   Ladislav Zívr (1909-1980): Výběr z kreseb
úvodní text
rok vydání, název (podnázev)
1974   Vážená paní Beutlerová, paní a pánové,...