Vincent van Wilhelm Gogh

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2007   Emil Filla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Trialog o přírodě
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1983   Dobrodružství barvy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2001   Smysl Modernosti (VŠUP), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1913   Jak se píše (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, , , 1914, 331-336
1945   O kresbě O skupině Na závěr, Skupina 1942, , , 1945, -
1948   Před obrazy Aléna Diviše, Oleje a kresby Aléna Diviše, , , 1948, -
1953   Obrazy ukazují svou skrytou tvář, Křesťanská žena, 6, 4, 1953/01/10, 11-
1954   Výstava francouzského umění, Výtvarná práce, 2, 12, 1954/06/18, 5-6
1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice)), Výtvarné umění, 6, 5, 1956/07/15, 200-212
1956   Problém impresionismu, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 366-371
1956   Klasická definice umění, Výtvarná práce, 4, 6, 1956/04/06, 4-
1956   Máj našeho umění, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 1-2
1956   O specifičnosti výtvarného umění, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 1-2
1956   Picasso o umění, Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 3-
1956   Moderní umění v holandských městech, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 11-
1956   Trochu více vědět, trochu více chtít!, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 1-2
1957   K celonárodní diskusi, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 1-2
1958   Van Gogh v románě Irvinga Stona, Výtvarná práce, 6, 2, 1958/02/07, 5-
1960   Ambroise Vollard, Vzpomínky obchodníka s obrazy, Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 136-136
1962   Obsah a forma, Výtvarná práce, 10, 16, 1962/09/14, 1-8
1962   Návštěvní rekordy Vídeňských výstav, Výtvarná práce, 10, 3, 1962/02/28, 11-
1965   Pozemský ráj, Výtvarná práce, 13, 9, 1965/05/31, 8-9
1966   Delacroixova paleta, Výtvarná práce, 14, 26, 1966/12/29, 9-9
1969   AICA aneb kongres na kolejích, Výtvarná práce, 17, 18-19, 1969/12/08, 1-5
1970   Současné belgické malířství, Výtvarná práce, (18), 1, 1970/01/10, 8-
1975   Anketa, Panorama, , , 1974, 5-
1977   Podzim 1976: přehled výstav, soutěží a úkolových akcí v Praze (Kronika), Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, -
1987   Šalda a výtvarná estetika (K dvojímu výročí F. X. Š.: 1867 - 1937), Estetika, , , 1987, 172-183
1989   Žáci Fillovy školy (Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1989/09/09, 9-9
1991   L´art et la maniere de se comporter face a la creation contemporaine, L´Amour de l´Art, , , 1991, 172-183
1991   Letem výtvarným světem (Olomouc: galerie - výstavy - výtvarný život - Sovinec), , , , , 8-8
1995   Krize identity dnes (Konec modernismu a problém kulturní identity), Výtvarné umění, , 1-2, 1995, 6-15
1996   Chci, aby nám lidé rozuměli, Detail, 1, 7, 1996/06, 20-
1996   Konec století, Umění , 44, 1, 1996, 3-8
1998   České město Chicago, Literární noviny, , 2, 1998/01/14, 15-
1999   Smysl moderního umění, Cestou necestou, , , 1999, 134-152
2000   Manýra ohrožuje začínající umělce i žijící klasiky, Lidové noviny, , , 2000/08/17, 26-
2004   Adrenalin v New Yorku (Klimt, Modigliani a Léger na aukcích impresionismu), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 14-15
2012   Nejen Výkřik, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 22-25
2012   Vladimír Drnák (Pro dospělé i pro mádež), Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 65-76
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2003   Amosův kalendář / The Amos calendar (Pěkný dvouletý kalendář 2004-05 / A nice, two-year calendar 2004-05)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1924/11/25   Život (Výtvarný sborník)
1926/12   Život (Výtvarný a literární sborník)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1991/04/06   Grafika české avantgardy 1907-1918