Jan Krčmář

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)