Jan Řezáč

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1986 - 1990   Střední průmyslová škola strojnická, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) ,
1991 - 1997   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Pedagogická fakulta, občanská výchova),
1991 - 1997   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova),