Jan Sokol

* 18. 4. 1936, Praha, Česká republika (Czech Republic)
16. 2. 2021, Praha, Česká republika (Czech Republic)
filozof, politik, překladatel, historik

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: www.jansokol.cz

heslo:
Narozen 18. 4. 1936 v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik. 1958 maturita v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium matematiky na MFF UK. V letech 1964 až 90 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. 1990-92 poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. 1992 kandidoval do FS za OH, 1996 do Senátu za KDU-ČSL. Od r. 1997 poradcem ministra školství, od ledna do července 1998 ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním kandidátem na presidenta republiky.

Od roku 1991 přednáší filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filosofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V květnu 1993 obhájil diplomovou práci "Člověk a svět očima bible", v březnu 1994 získal titul CSc. prací »Mistr Eckhart a středověká mystika«, v dubnu 1995 titul doktora za práci »Malá filosofie člověka«. V únoru 1997 jmenován docentem filosofie (téma: »Čas a rytmus«), v letech 2000-2007 děkan Fakulty humanitních studií UK. V listopadu 2000 jmenován profesorem, obor „Filosofie výchovy“. Ženatý, tři děti.

Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu zejm. filosofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře (zejm. seminář o Nietzscheovi, 1973-82), 1976 podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. V současné době přednáší úvod do filosofie, kurzy "Moc, peníze a právo", "Člověk jako osoba" a "Člověk a náboženství". V roce 1993/94 přednášel i na UJEP v Ústí nad Labem, o rok později přednášel filosofii na ČVUT. Četné přednášky v cizině, zejména na evropská a filosofická témata. V zimním semestru 2008/09 přednáší na téma Etika a lidská práva na CSWR, Harvard University, Cambridge (Ma).

Předsedou Akademického senátu PedF UK (1994-97), členem Akademického senátu UK (1994-96, 1999-2001), členem vědecké rady několika fakult UK, Masarykovy univerzity Brno a UNESCO-College Goerlitz. Od r. 2002 člen předsednictva Grantové agentury ČR, člen Správní rady Masarykovy univerzity Brno, Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd ČR (1998-2002), člen České pobočky římského klubu a PEN Clubu. Místopředseda správní rady International Bureau of Education (UNESCO) v Ženevě (1998-2002). Člen redakční rady časopisu Přítomnost (1990-95) a Nová Přítomnost, Jahrbuch fuer Erziehungsphilosophie (Berlín) a Neuro-Endocrinology Letters (Stockholm), Regionální rady Social Sciences Research Council (New York, 1995-98) a sdružení Artes Liberales (New York - Budapest).
zdroj - www.jansokol.cz

poznámka:
Prof., PhDr., Csc.
syn architekta Jana Sokola (1909-1982)
Zabývá se filozofií náboženstvím a antropologickými základy společenských institucí.