Rudolf Rouček

termín, název výstavy, místo konání
1965/03/11 - 1965/04/03   Ferdinand Engelmüller, Praha