Jiří Tomáš Kotalík

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Akademie výtvarných umění, Praha, ()