Jiří Tomáš Kotalík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1947   Nové obrazy a kresby Františka Grosse
1956   Jiří Horník: Obrazy a kresby 1943 - 1956
1957   Václav Koutský: Obrazy z let 1943 - 1957
1979   Tomáš Tichý
1980   Alfons Mucha 1860 - 1939
1980   Alfons Mucha 1860 - 1939
1982   Theodor Pištěk: Obrazy, kresby, film
1982   Miloslav Holý: Z malířského díla (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35.výročí Vítězného února)
1988   Otto Herbert Hajek: Dráhy barev
1989   Zdenka Marie Nováková
1989   Fotografie a audiovizuální tvorba (Zásadní přínos Československa k rozvoji moderní fotografie v díle Josefa Svobody)
1990   Vojtěch Adamec
1990   Romana Králová
1991   Arnošt Chabera
1995   Ellen Jilemnická: Sochy
1995   Česká architektura 1945 - 1995 / Czech Architecture 1945 - 1995
1995   Andrea Forsterová
1996   Josef Liesler: Grafika malba
1996   Ellen Jilemnická: Sochy 1971 - 1996
1997   František Hodonský: Malba - grafika
1997   Oldřich Kulhánek: Grafika
1997   Mánes Josefu Lieslerovi (K 85. narozeninám)
1997   Jiří Sozanský: Art in extreme situations
1997   Roman Brichcín: Obrazy / Paintings
1997   Jiří Kaloč
1997   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1964-1997
1998   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni
1998   Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core
1998   Petr Řehoř: Příběhy Písmen / Signs' Stories
1999   Vladimír Preclík
1999   Jiří Sozanský: K pramenům inspirace (Toward the sources of inspiration)
1999   Jaroslav Fragner: Náčtry a plány
1999   Aleš Ogoun: Tvorba z let 1982 - 1998
2000   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design / Landscape - Architecture - Design
2001   Roman Brichcín: Obrazy
2001   Ellen Jilemnická: Sochy - dvojice
2005   Téma Job (Z díla Jiřího Sozanského)
2005   Emil Králíček - Zapomenutý mistr secese a kubismu (Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus)
2006   Jiří Sozanský
2006   Jiří Sozanský: Monology / Monologues 1971 - 2006
2008   Vladimír Preclík: Dar Královéhradeckému kraji
2009   Marius Kotrba: Hledání rovnováhy
2009   František Hodonský: Lužní formy / Floodplain forms
2009   Jiří Sozanský: Sutiny (Plastiky, grafiky, obrazy, koláže)
2010   Václav Špale (Rekognoskace / výběr tvorby z posledních dvaceti let - Roconnaissance / Selected work from the last twenty years)
2010   Jiří Sozanský: Den dvacátý sedmý / Day Twenty Seven
2011   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design II / Landscape - Architecture - Design II
2011   Ellen Jilemnická: Kamenné sochy
2011   Jiří Sozanský: Metropolis (Obrazy, kresby, grafiky, plastiky / Paintings, Drawings, Graphics, Sculptures)
2011   Jaroslav Kopáč 1904-1949: Kresby, obrazy
2012   František Janula: Hledač v čase
2013   Jiří Sozanský: Zóna
2013   Jaroslav Kopáč 1904-1949: Kresby, obrazy
2014   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwela
2015   Jiří Sozanský: Mezní situace / Extreme Situations
2015   Petr Johanus: Dřevěné objekty & asambláže
2017   Pavel Holas (1968-2015)
2018   Arnošt Paderlík: Retrospektiva
nedatováno   Andrea Forsterová: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1982   Dvorky 81 (Sochy a objekty na malostranských dvorcích)
1982   Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1987   Vojtěch Adamec, Ivan Komárek, Romana Králová, Aleš Ogoun, Kateřina Opltová, Martin Pokorný
1989   Mladí Janu Bauchovi
1990   Cubismo en Praga (Obras de la Galerie nacional)
1990   Rostislava Fečová: Textil, Jiří Kornatovský: Obrazy
1992   Barok a dnešek
1992   Baroque and the Present
1992   Das Barock und die Gegenwart
1992   Našim ženám / To our women
1994   Otevřený dialog / Open Dialogue / Offener Dialog / Le dialogue ouvert (III. mezinárodní výtvarné sympozium / III. International Art Symposium)
1995   Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution (Tšekkiläistä nykytaidetta / Contemporary Czech Art)
1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space
1998   Diplomanti AVU 1998
1998   Cargo (Atelier Sopko - Atelier Skrepl)
1999   Jiří Kolář - Běla Kolářová (U příležitosti 85. narozenin umělce)
1999   Diplomanti AVU 1999
1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
1999   Julius Mařák a jeho žáci
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art inspired by Beer)
2003   Tvář naší země (Krajina domova)
2004   Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
2007   AVU 18
2008   Jilemničtí
2008   Diplomanti AVU 2008
2008   Koloseum - Vítězové a poražení / The Colosseum - The Victors and the Vanquished
2009   Kupka Nepraš: Setkání v architektuře
2009   Connections 2009 (Contemporary European Glass Sculpture/ Současná evropská skleněná plastika)
2010   Jiroudek, Liesler, Paderlík: 3/7
2010   Emil Přikryl a jeho škola
2010   Katalog Veřejné architektonické soutěže o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni 2009
2012   Ekecheiriá (Vzpomínky na Olympii. Pocta olympijské tradici / Recollections of Olympia. A tribute to olympic traditions)
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2012   Obrazy, sochy, kresby, grafika
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague)
2016   Vanity Fair (Diplomanti Akademie výtvarných umění v Praze 2016 / Academy of Fine Arts in Prague Graduates 2016)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Otakar Nejedlý, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2008   Xénia Hoffmeisterová, Kalich, nakladatelství a knihkupectví, Praha
2008   Gabriel Urbánek: Obrazy, sochy, ,
2009   Kupka (Čech - Francouz - Evropan / Tchèque - Français - Européen / Czech - Frenchman - European), Královéhradecký kraj,
2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Artefactum, Praha
2010   Josef Gočár, Nakladatelství Titanic, Praha 5
2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2013   Karel Prager (Lidé si na nové věci teprve musí zvyknout), Nakladatelství Titanic, Praha 5
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738 (Sborník vědecké konference v Praze 26. a 27 listopadu 1984), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1948   Kniha o Antonínu Hudečkovi (Život (Recenze)), Život, 21, 3, 1948/06/15, 90-93
1955   Obrazy Františka Jiroudka, Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, 4-
1959   Výstavní činnost SČSVU, Výtvarná práce, 7, 18, 1959/10/05, 1-3
1968   Diskuse (Na závěr rozpravy), Výtvarná práce, 15, 10, 1968/06/08, 8-
1984   Česká krajina (K výstavě ve Valdštejnské jízdárně v Praze), Výtvarná kultura, 8, 3, 1984, 8-16
1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, -
1989   „Tolerance“, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 24, 1989/11/28, 3-
1993   Otakar Švec 23.11.1892 - 4.4.1955, Raut, , , 1993/10, 70-
1995   Malostranské dvorky, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 108-113
1995   Nuorten tšekkiläisten taiteilijoiden näyttely Suomessa / Exhibition of Young Czech Artists in Finland, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, , , 1995, 19-30
1995   V běhu času, Styl, , , 1995, 3-11
1996   Na tělo (Praha, Galerie Behémót, 10. 12. 1996 - 10. 1. 1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 26, 1996/12/19, 1-1
1996   Prostor, architektura, výtvarné umění - Ostrava 1983 (Vzpomínka na neuskutečněnou výstavu), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 37-39
1997   Umění a veřejný prostor Prahy - staré tradice a nové možnosti / Art and Prague´s space - old traditions and new dimensions, Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space, , , 1997, 15-20
1998   The eternal adventure of painting on Michael Rittstein´s projekt ´Flesh and Core´/ Věčné dobrodružství malby k autorskému projektu Dužina a jádro Michaela Rittsteina, Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core, , , 1998, 0-0
1998   Zůstávám optimistou (Několik slov o stavebních památkách, venkovských zejména), Umění a řemesla, 40, 3, 1998, 5-6
1999   Okouzlení architekturou / Enchanted by Architecture, Jaroslav Fragner: Náčtry a plány, , , 1999, 8-15
1999   Na okraji ankety (Co soudíte o umění J. Navrátila? Jak dobře znáte umění J. Navrátila? Co pro vás jako umělce Navrátilovo dílo znamená?), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 3, 1999/02/04, 3-3
1999   Architekti Mánesa a jejich hosté, Fórum architektury & stavitelství, 7, 12, 1999, 7-7
2000   Dámy a pánové, (...) vítejte na půdě Akademie výtvarných umění..., České umění 1939-1999, , , 2000, 6-6
2000   S.V.U. Mánes a fotografové II., Listy S.V.U. Mánes, , , 2000, 20-26
2001   Arnošt Paderlík, Listy S.V.U. Mánes, 5, 1-2, 2001, 16-
2001   Deset století architektury, Listy S.V.U. Mánes, 5, 1-2, 2001, 20-21
2002   Na okraj sborníku sympozia o Mikuláši Medkovi, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 9-10
2002   Mánes ve mlýnici, Listy S.V.U. Mánes, 6, 1-2, 2002, 6-7
2004   Kupka - Nepraš, dialog v architektuře , Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře, , , 2004, 3-5
2004   Za nejmarkantnější rekonstrukční zásah..., Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře, , , 2004, 38-
2004   Haškův pomník od Karla Nepraše, Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře, , , 2004, 52-
2004   Zdeněk Lhoták, Distorze, Listy S.V.U. Mánes, 8, 1-2, 2004, 9-
2005   Jiří Sozanský (1946), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 176-181
2005   Jiří Sozanský, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 468-470
2005   Proměny Xenie Hoffmeisterové, Listy S.V.U. Mánes, 9, 1-2, 2005, 15-16
2006   Akademie výtvarných umění a náboženská malba v letech 1870-1910 (Úpadek církevního umění v Čechách), Neklidem k Bohu, , , 2006, 195-228
2006   Jak je na tom pomník? (Anketa), Revue Art, , 4, 2006/4, 2-7
2007   Mánes Mánesu, výstava k 120. výročí založení S.V.U. Mánes, Listy S.V.U. Mánes, 11, 1-2, 2007, 8-11
2008   Vladimír Preclík - život a dílo, Vladimír Preclík, , , 2008, -
2008   Poslední rozloučení s Vladimírem Preclíkem, Listy S.V.U. Mánes, 12, 1-2, 2008, 2-3
2008   Jubilanti Mánesa 2008, Listy S.V.U. Mánes, 12, 1-2, 2008, 6-7
2008   Anna Suchardová - Podzemná (Výběr z díla - obrazy, kresby, známková tvorba - Ke 100. výročí narození v roce 2009), Listy S.V.U. Mánes, 12, 1-2, 2008, 9-10
2008   Gabriel Urbánek, obrazy, sochy, Listy S.V.U. Mánes, 12, 1-2, 2008, 17-18
2009   Proč byl Kupka světový?, Kupka, , , 2009, 59-60
2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 2-3
2011   Jaroslav Kopáč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 10, 2011/05/19, 5-
2015   František Dvořák, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 42-44
2017   „Mucha si přál, aby pavilon stál v dominantní poloze nad Prahou,“ říká Jiří T. Kotalík, Radniční noviny, 26, 4, 2017/04/04, 11-11
almanach
rok vydání, název (podnázev)
2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2011   Jiří Sozanský: Metropolis (Obrazy / paintings, grafiky / graphics, plastiky / sculptures)
2011   Jiří Sozanský: Metropolis (Obrazy, kresby, grafiky, plastiky / Paintings, drawings, graphics, sculptures)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2009   Sochy pro Hradec Králové 2010
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
2009   Vojtěch Adamec: Dílo
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1993   Jiří Kolář
1998   Josef Mařatka: Pomníky a portréty v 1. Čs. republice
2018   Jiří Kaloč: Vegetace 1992-93, výstava jednoho obrazu / Vegetation 1992-93, an exhibition of one image
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2003/09   Josef Liesler: Obrazy, grafika (Klicperovo divadlo Hradec Králové 12.9. - 24.10.2003)
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1981   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
parte
rok vydání, název (podnázev)
2001   malíř Vilém Plocek
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.)
1998   Listy S.V.U. Mánes
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2008   Vladimír Preclík (Slavnostní odhalení bronzové plastiky Rozkvět vzdělanosti)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2000   Průvodce pražskými stavbami devadesátých let oceněnými primátorem Janem Kaslem / Prague Buildings of the 90s Awarded the Major's Prize by Jan Kasl
nedatováno   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu)
text
rok vydání, název (podnázev)
1994   Jiří Sozanský …
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1998   Michael Rittstein: Dužina a jádro
1999   K pramenům inspirace (Jiří Sozanský - Kresby a grafika - 1970 - 1997)
1999   K pramenům inspirace (Kresebné a grafické dílo Jiřího Sozanského)