Jiří Tomáš Kotalík

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (Brno-město) (Filozofická fakulta, dějiny umění a historie),