Jiří Tomáš Kotalík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1989   Fotografie a audiovizuální tvorba (Zásadní přínos Československa k rozvoji moderní fotografie v díle Josefa Svobody)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2009   4+4 dny v pohybu (We want program)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1960   Jiří Kotalík: František Jiroudek..., Výtvarná práce, 8, 7, 1960/04/11, 4-
1989   Slavnost barvy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 5, 1989/03/07, 5-
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
katalog nevýtvarný
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Výtvarné umění v Odeonu
parte
rok vydání, název (podnázev)
2020   doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
2020   doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2006   23 05 19.00 Projektil architekti, 25 05 19.00 Martin Rajniš: Stavba a právo na vzpouru, 29 05 19:00 Zdeněk Fránek, 30 05 16:00 Jiří T Kotalík: Procházka, architektonické zajímavosti a kuriozity Nového Města pražského od Karla IV k dnešku
program
rok vydání, název (podnázev)
2009   Festival 4+4 dny v pohybu
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2009   4+4 dny v pohybu (14. ročník mezinárodního divadelního festivalu)