Miroslav Míčko

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, literatura), Šalda František
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, estetika), Fischer Otokar
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, estetika , dějiny umění), Mukařovský Jan
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění), Birnbaum Vojtěch
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění), Matějček Antonín
? - ?   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha , Hofbauer Arnošt