Miroslav Míčko

rok od - do, student, škola, obec
1945 - 1950   Janovský Břetislav, Univerzita Karlova, Praha