Miroslav Míčko

podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1947   Čtení o Mikoláši Alšovi, Národní osvobození, 18, , 1947/01/12, -
1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 146-156
1953   Ohlas Alšova jubilea v SSSR, Výtvarná práce, 1, 17, 1953/06/12, 5-
1953   Celostátní výstava lidové tvořivosti, Výtvarná práce, 1, 18, 1953/06/26, -
1953   Naši výtvarníci v Sovětském svazu, Výtvarná práce, 1, 27, 1953/10/30, 7-
1953   Beseda o zážitcích z SSSR, Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 7-
1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 2, 11, 1954/06/04, 1-
1954   Delegace naších výtvarníků do Benátek, Výtvarná práce, 2, 13, 1954/07/02, 9-
1954   Jevištní výtvarníci prověřují svoji práci, Výtvarná práce, 2, 14, 1954/07/16, 5-
1954   Jiráskovská soutěž, Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 4-
1954   Výtvarné publikace v roce 1955, Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 6-
1954   Konference theoretiků a historiků umění v Liblicích, Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 4-
1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 12-14
1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 7-
1955   Filmy o umění a umělcích, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 4-5
1955   Soutěž na pamětní mince, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 6-6
1955   Doplněk soutěžních podmínek na Arbesův pomník, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 9-
1955   Nová redakční rada Výtvarné práce, Výtvarná práce, 3, 12, 1955/07/01, 9-
1955   Zprávy z předsednictva, Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 9-
1956   Z nových knih, Výtvarná práce, 4, 3, 1956/02/22, 4-
1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 2-3
1956   Deník Eugèna Delacroixe, Výtvarná práce, 4, 6, 1956/04/06, 4-
1956   Miroslav Míčko a Emanuel Svoboda: Mikoláš Aleš - Nástěnné malby..., Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 4-
1956   Soutěž na plastiku pro čs. exposici na Světové výstavě v Bruselu roku 1958, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 11-
1956   Soutěž na plastiku pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 15-
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1956   Bilance světa pro svět lidštější, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 8-
1956   Výsledky soutěže na sousoší pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1957   Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 15-
1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 9-10
1958   Celostátní konference o estetické výchově, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 1-2
1959   Do nové etapy života SČSVU, Výtvarná práce, 7, 4, 1959/03/10, 1-2
1959   Pobočka pražského kraje při SČSVU zve..., Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 15-
1959   V úterý 8. prosince byla v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně..., Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 15-
1959   V Nové síni zahájili v pátek 23. října..., Výtvarná práce, 7, 23-24, 1959/11/30, 15-
1960   Ambroise Vollard, Vzpomínky obchodníka s obrazy, Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 136-136
1960   Za nové, socialistické umění, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 1-
1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 2-
1961   Umělecká soutěž k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 9, 12, 1961/06/26, 2-3
1961   Miroslav Míčko: Jan Kojan..., Výtvarná práce, 9, 18, 1961/09/14, 5-
1962   Nová fáze diskusí o realismu, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 1-
1962   Čestné ceny účastníkům mezinárodní výstavy současné keramiky v Praze 1962, Výtvarná práce, 10, 19, 1962/10/25, 8-9
1965   V. bienále v San Marinu, Výtvarná práce, 13, 19, 1965/10/11, 7-
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1966   AICA v Praze a Bratislavě, Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 1-
1968   Medunarodni susret umetnika, Vela Luka 1968, Umetnost, , 16, 1968, 57-63
1968   Přehled výstav (Piemontské umění), Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 4-
1969   Ve výstavní síni firmy Renault na Champs-Elysée..., Výtvarná práce, 17, 8-9, 1969/09/29, 2-
1977   Publikace o výtvarném umění (Ohlédnutí za staršími publikacemi), Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, -
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, , , 2007, 233-246
2013   Neoficiálně oficiální reprezentace (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin 1966), Umění a politika, , , 2013, 269-291
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
2003   M. Aleš Písně pijácké a vojenské