Adolf František Karlovský

* 17. 10. 1922, Praha, Česká republika (Czech Republic)
13. 12. 1995, Basilej (Basel), Švýcarsko (Switzerland)

 

šifra: -akar, -afjk
pohlaví: muž

heslo:
Byl důstojníkem československé armády. Za německé okupace pracoval v tzv. Zpravodajské brigádě. V boji o pražský rozhlas byl těžce zraněn (průstřel hlavy). Počátkem roku 1948 jmenován pobočníkem čs. vojenského atašé v Paříži. Krátce na to byl v Praze zatčen komunistickou vojenskou kontrarozvědkou a po půlroční vazbě odsouzen k trestu smrti. Ten mu byl změněn na 25 let vězení, pak na 14 let, a roku 1957 byl podmínečně propuštěn. Pracoval jako skladník v plynárně. V srpnu 1969 odešel do Švýcarska.
Stal se dopisujícím členem evropských i amerických heraldických společností. Nejznámější heraldickou prací je znak pro rodinu tehdejšího guvernéra San Francisca, pozdějšího prezidenta USA Ronalda Reagana.
V roce 1991 byl soudně plně rehabilitován, včetně navrácení Československého válečného kříže 1939, povýšen na plukovník. V květnu 1995 byl povýšen do hodnosti generála armády.
zdroj - Miloslav Trnka

poznámka:
exilový heraldik, účastník boje o pražský rozhlas 1945.
Autor několika genealogicko-heraldických studií. Publikoval převážně v Erbovních sešitech, vydávaných pražským Klubem vojenské historie, později pak pod zn. -akar, nebo -afjk v českém prestižním periodiku Heraldická ročenka. Od r. 1969 korespondenční člen předních evropských i zámořských heraldických společností, v letech 1990 - 1995 též Historického spolku Schwarzenberg v Českých Budějovicích. V počátcích kreslení a své znakové tvorby školen v Praze Vojtěchem Jaromírem Pelikánem (1905 - 1997).
Výběrová bibliografie A. Karlovského:
1968 O moderní české heraldice. Erbovní sešit 1, srpen 1968
1968 Modřany - sedmnácté město pražské a jeho znak. Tamtéž
1969 Zemřel heraldik Hans Lengweiler. Erbovní sešit 2, květen 1969
1970 Vídeňský heraldický kongres 1970. Erbovní sešit 8, prosinec 1970
1971 Pirát rytířem, nebo rytíř pirátem? Sir Francis Drake. Erbovní sešit 9, březen 1971
1980 K nobilitaci Čenských z Činova. Heraldická ročenka, Praha 1980
O autorovi:
1999 Trnka Miloslav: Vzpomínka na Adolfa Karlovského. Obnovená Tradice, 19, 1999, s. 37
2003 týž: Český exilový heraldik Adolf F. J. Karlovský (s ukázkami jeho tvorby). Rodopisná revue, 4, 2003.
zdroj - Miloslav Trnka