Jaromír Lakosil

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1957   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z cyklu 'Orava'
1957   Karel Wellner: 1875 - 1926
1960   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960
1962   Sochař Julius Pelikán (K sedmdesátému pátému výročí narození umělce)
1964   Květiny Karla Svolinského
1964   Jaroslav Paur: Obrazy
1966   Vladimír Pukl: Obrazy a grafika 1960 - 1965 (K sedmdesátinám)
1966   Slavoj Kovařík: Města
1967   Aljo Beran
1969   Slavoj Kovařík: Obrazy
1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
1969   Miroslav Šnajdr: Obrazy 1967 - 1969
1969   František Bělohlávek
1971   Miroslav Kostka
1971   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-1971 (Výstava k 60. narozeninám umělcovým)
1971   Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce)
1971   Julius Pelikán
1972   Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence
1972   Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972
1972   František Podešva: Výběr z díla
1973   Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika posledních let)
1973   Rudolf Svoboda: Sochy
1973   Dana Hlobilová
1979   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby
1980   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla
1980   Karel Lenhart: Výběr ze sochařského díla
1980   Jindřich Lenhart 1880 - 1955: Vysoké tatry
1981   Jan Bauch: Obrazy
1982   Aljo Beran: Obrazy, grafika (Výběr z let 1932 - 1982)
1983   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982)
1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
1984   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie
1984   Stanislav Krátký: Obrazy
1985   Olomoucký malíř Ladislav Jalůvka
1985   Dušan Topoľský: Kresby - reliéfy
1986   Karel Svolinský: Hudební motivy
1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
1987   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo
1987   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987
1988   Jaromír Hanzelka: Tapisérie
1988   Ladislav Jalůvka: Obrazy 1986-1988
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1957   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla
1958   Šestá členská výstava
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1961   Současné české malířství
1962   Umění a domov
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1966   Euro-exlibris '66
1969   Stanislav Vymětal: Keramika, Bohumil Teplý: Sochy
1971   Vittorio Cavicchioni, Gino Gandini
1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ)
1973   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1995   Karel Svolinský a jeho žáci (Členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1965/09/27   Za Oldřichem Pečem a Miroslavem Ketmanem, Výtvarná práce, 13, 18, 1965/09/27, 11-
1983   Severomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 12-12
1983   Olomouc (Zprávy z krajů - Severomoravský kraj), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 15-15
1984   Galérie výtvarného umění Olomouc (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 18-19
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1964   Josef Sudek