Věra Janoušková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1996   Karel Kuklík: Portréty a ateliéry šedesátých let
2006   Daniel Pešta: Creme de la creme
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Galerion 92
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1960   K otázkám moderního umění (začátek), Výtvarné umění, 10, 1, 1960/03/15, 11-18
1960   IV. přehlídka (Sochařství), Výtvarné umění, 10, 4, 1960/07/20, 145-151
1960   Hodnocení výsledků IV. přehlídky, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, 3-3
1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 1-0
1965   Socha 1964 v Liberci, Výtvarné umění, 15, 2, 1965/03/20, 49-56
1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 145-167
1966   K čemu je umění, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 1-1
1967   České umění v Haagu, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 2-
1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 11-
1968   K estetice současného sochařství, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 13-28
1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 422-453
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1977   Pražské výstavy v druhé polovině léta, Výtvarná kultura, 1, 5, 1977, -
1979   Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 33-59
1979/05   Kamárádovi Vladimírovi, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 19-20
1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, , , 1982, 289-294
1986   Věře Janouškové, Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1989   Čtyřverší ve Studánce, Kam v Brně za kulturou, 33, , 1989/04, 11-12
1990   Úvodem, Současná česká kresba, , , 1990, 0-0
1990   Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 0-0
1990   Velký dialog, takhle příznačně pro dnešní dobu..., Tvorba, , 4, 1990, -
1991   Galerie ještě jinak I., Umění a řemesla, , 4, 1991, 67-77
1991   Kostelecká čtyřverší, Večerník Praha, 1, 95, 1991/05/17, 7-7
1991   České umění v Osnabrücku a Bonnu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1991   La Galerie d´art d´Opatov, Revue K, , 42, 1991, -
1991   Mýtus o pozdní době moderní, Přítomnost, 2, 5, 1991, 29-
1991   Letem výtvarným světem (Olomouc: galerie - výstavy - výtvarný život - Sovinec), , , , , 8-8
1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 1-4
1992   Tvář a charakter (Výstava Umělecké besedy v Mánesu), Lidové noviny, , , 1992, 0-0
1992   Douze artistes de Pragaue (Manoir de la Ville de Martigny), Confedere, , , 1992/11/03, 0-0
1992   La chute du mur de Berlin provoque une ruée vets l art de l´Est, periodikum, , , 1992/11, 0-0
1992   Situation Pragoise, periodikum, , , 1992/11/13, 0-0
1993   Představujeme (Galerie ´60/´70), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 1, 1993/01/07, 15-15
1993   Současné české umění na obrazovce (Album: Zdeněk Sýkora, ČT1 14. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 22, 1993/10/27, 3-3
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, , , 1994, 39-40
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Příběh Divadla v Nerudovce (Rozhovor Marcely Pánková s Jarmilou Šerou), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 33-40
1996   Čas zastavený, čas běžící (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-16
1996   Call Galerie 60/70, Lidové noviny, , , 1996/04/17, 11-11
1996   Umění zastaveného času (Čas zastavený, čas běžící), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-
1996   Poštovní umění neboli mail-art (Mail-art se nejvíc podobá tomu, co najdete ve své poštovní schránce), Denní telegraf, 5, 184, 1996/08/08, 10-
1996/10   Pozvání do galerie (Dvě výstavy pražských autorek dvou generací), Kulturní život Šumperka, , 10, 1996/10, 20-
1997   Česká koláž dělá pražské Národní galerii ostudu, Mladá fronta Dnes, , , 1997/09/12, 0-0
1997   Říkali, že su divné, Večerník Praha, , , 1997/05/23, 12-12
1997   Dílo Jaromíra Zoula (Liberec, Oblastní galerie výtvarného umění, 19. 6. - 3. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 17-18, 1997/08/28, 5-5
1997   Česká koláž objevuje Fáru, periodikum, , , 1997/10/10, 0-0
1999   Duše androgyna, Cestou necestou, , , 1999, 241-245
1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 24, 1999/12/02, 12-12
2004   Zajímavý výsledek II. aukce současného umění, Art & Antiques, , , 2004/02, 23-
2004   Šedesátá léta v Železného sbírce jsou skvělá (Kolekce českého umění zapůjčená Galerií Zlatá husa v Praze se představuje v Domě umění v Brně), Mladá fronta Dnes, , , 2004/09/30, -
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, , 4, 2005/4, 68-74
2005   Jak to dopadlo... (Hodnotíme podzimní aukci Art CZ / Aukcia Art SK), Revue art, , 1, 2005/1, 68-73
2005   Současné umění na aukci Art CZ vzbudilo opět zájem..., Revue art, , 3, 2005/3, 76-77
2005   Aukce v květnu (Art CZ), Revue art, , 2, 2005/2, 72-75
2006   Aukce současného umění, Revue Art, , 4, 2006/4, 52-54
2006   Rozhovor s Martinem Dostálem ředitelem Východočeské galerie v Pardubiích (Pardubice, Východočeská galerie, 5. 10. - 12. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 22, 2006/11/09, 4-4
2006   Jak je na tom české umění?, Revue Art, , 1, 2008/1, 4-9
2006   Umění 40. a 60. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 8, 2006/04/13, 4-
2007   Ukazují práce význačných sochařů, Mladá fronta Dnes, , , 2007/07, 0-0
2010   V uplynulém roce (Editorial), Art + Antiques, , 12, 2010/12, 1-
2010   Umění ponurých let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 16-17, 2010/08/26, 12-16
2011   Papíry za milion, Art + Antiques, , 10, 2011/10/07, 18-18
2016   Nejdražší díla v jednotlivých kategoriích, Art + Antiques, , 2, 2016/02/08, 21-
2016   Klatovy - Galerie U Bílého jednorožce, Klatovský deník, , , 2016/08/30, 16-16
2017   Jedinečné nápady v Galerii H, Lidové noviny, 30, 182, 2017/08/08, 8-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2006   Daniel Pešta: Crème de la crème
navštívenka
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie Smečky
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
text
rok vydání, název (podnázev)
1975   Vzpomínka na Mikuláše Medka
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2000   Přehlídka české serigrafie ve zlínském Domě umění