Josef Tomeš

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1989   Libeňskou minulostí, Obvodní kulturní dům v Praze 8, Praha
1992   Dějiny zemí Koruny české II. (Od nástupu osvícenství po naši dobu), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1995   Dějiny zemí Koruny české (Od nástupu osvícenství po naši dobu), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2006   Masarykův sborník XIII (2004 - 2006), Masarykův ústav AV ČR, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž)