Jiří Hastík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1987   Hastík Slovenčík Varmuža
1989   Jiri Hastik
2000   Jiří Hastík: Zahrady Konfuciovy
2005   Jiří Hastík: Retroperspektiva
2016   Jiří Hastík: Status Q
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1977   Konfrontace 77
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
1985   Jiří Hastík, Pavel Herynek, Jiří Lindovský, Ondřej Michálek, Oldřich Šembera, Jiří Žlebek (200. Výstava v divadle hudby OKS v Olomouci od 11. 9. Do 14. 10. 1985)
1986   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ
1987   Olomouciána ´87
1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989)
2001   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2001)
2002   Roviny komunikace / Kommunikationsebenen (2. česko-německé umělecké sympozium Teplá 2001 / 2. Deutsch-Tschechisches Künstler-Symposium Tepl 2001)
2003   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003)
2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Místo pro člověka
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Toison d'or
2005   Místa paměti / Space of Memory
2006   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2006
2008   15 jaar stedenband Veenendaal - Olomouc, 5 jaar Galerie Kunstplaats (Jubileumexpositie in Galerie Kunstplaats)
2008   Roots and sensibility / Kořeny a cit
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2009   Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989)
2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010)
2012   Projekt 2012 (Olomouc Opole Ołomuniec)
2012   Tendence 2012
2013   Ars Olomouciana '13
2016   Olomoucké pozice / Olomoucké pozície
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1980   Z tvorby mladých výtvarných umělců na Olomoucku (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Jiří Hastík: Zahrady Konfuciovy
2004   Jiří Hastík: Malé věci
2005   Jiří Hastík: Retroperspektiva
2015   Jiří Hastík a hosté (malba)
2016   Jiří Hastík: Status Q
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   Jiří Hastík, Pavel Herynek, Jiří Lindovský, Ondřej Michálek, Oldřich Šembera, Jiří Žlebek
1994   Betyna Bircher, Jiří Hastík, Pavel Honěk, Eva Spielmann, Karel Typovský, Ida Vaculková
2005   Přátelství bez hranic očima umělců / Odbicia przyjaźni bez granic / images of friendship beyond borders / Beelden van grenzeloze vriendschap
2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc)
2012   Olomouciana: Pět pozic olomoucké malby
almanach
rok vydání, název (podnázev)
2002   Decenium (Almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G)
koláž
rok vydání, název (podnázev)
1980   Autoportrét
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1978   Podivné setkání
2004   Bez názvu
objekt
rok vydání, název (podnázev)
1986   9+1 / 9+1 / 9+1
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1959   Námořníci
1966   Periférie
1971   Soudci
1976   Bolení zubů
1980   Pláž
1980   Pohřeb
1987   Pochybnost
1992   Bez názvu
1996   Černá díra
2003   Vino rosso
2003   Stignum
2005   Horizontální paměť
2005   3 / 3 / 3
2005   Hommage R. O. II
2005   Poušť
2005   Bez názvu
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2009   Olomoucké ateliéry
2009   Olomoucké ateliéry
2009   Olomoucké ateliéry
2009   Olomoucké ateliéry
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění