Svatoslav Böhm

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1968   Svatoslav Böhm: Užitá grafika (1960-1968)
1968   Böhm
1992   Svatoslav Böhm: Užité umění
2004   Svatoslav Böhm: Grafický design & Reliéfy
2008   Svatoslav Böhm
2012   Svatoslav Böhm: Průmyslová krajina. Kresby z Ostravska z 50. a 60. let 20. století
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1961   Členská výstava u příležitosti 40. výročí založení KSČ
1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika)
1964   III. výstava mladých - Ostrava
1965   Výstava tvůrčí skupiny Kontrast
1965   Beránek, Böhm, Kučera, Rusek
1965   Svaz československých výtvarných umělců v Ostravě: Členská výstava
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Výtvarná fronta severní Moravy
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Moravská grafika 66 (Pátá výstava moravské grafiky)
1967   Československý plakát
1967   Beránek, Böhm, Kučera, Ovčáček, Rusek, Urbásek
1968   Klub konkrétistů
1968   Klub konkretistů
1968   Klub konkrétistů
1968   Šestá výstava moravské grafiky 68
1969   Klub konkretistů
1969   22 grafici della Cecoslovacchia
1969   Klub konkrétistov
1970   Výstava Klubu konkrétistov
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Böhm, Ovčáček, Rusek
1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky)
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1977   Der Gemeinsame Weg (Die Ausstellung der Bildenden Künstler aus den befreundeten Bezirken der sozialistischen Länder: Gebiet Moskau, Bezirk Potsdam, Kreis Sofia, Wojwodschaft Siedleck und Kreis Mittelböhmen, zu Ehren des 60. Jahrestages der Grossen Sozialistischen Oktoberrevo)
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989)
1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster)
1992   Minisalon
1997   Klub konkrétistů
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2001   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2001)
2001   Klub konkrétistů
2001   II. Moravský salón grafiky 2001
2002   a13 (Třináct let Volnéhé sdružení krnovských výtvarníků)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003)
2005   Grafix 2005 (Bienále drobné grafiky GRAFIX - Břeclav 2005)
2007   Grafix 2007 (Česko - rakouské bienále drobné grafiky Grafix-Břeclav 2007)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1957   Dvě výstavy mladých výtvarníků, Červený květ, 2, 11, 1957/11, 286-287
1958   Krajské pobočky SČSVU vystavují (Ostrava), Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, 6-
1961   V Grafickém kabinetě..., Výtvarná práce, 9, 16, 1961/08/11, 7-
1965   Kronika výstav, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 14-15
1967   5 na Kuřím rynku, Červený květ, 12, 12, 1965/12, 33-
1968   Van constructivisme naar concrete kunst in Tsjecho-slowakije, Museumjournaal, , 13/1, 1968, 25-32
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 9, 1970/04/27, 4-
1970   Práce Svatoslava Böhma jsou jedinečným svědectvím..., Böhm, Ovčáček, Rusek, , , 1970, -
1989   KK po dvaceti letech, Revue K, , 32-33, 1989, 0-0
2012   Ostrava! Ostrava!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 7-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1968   Svatoslav Böhm: Obrazy - dřevěné reliéfy
1968   Svatoslav Böhm: Užitá grafika
1992   Svatoslav Böhm: Užité umění
1994   Svatoslav Böhm: Užité umění
1994   Svatoslav Böhm (divadelní kresby z inscenací Slezského divadla (1960 - 1963))
1994   Svatoslav Böhm: Reliéfy
2001   Svatoslav Böhm: Proměny grafiky
2004   Svatoslav Böhm: Grafický design & reliéf
2004   Svatoslav Böhm: Reliéfy a grafický design
2007   Svatoslav Böhm: Výběr z tvorby
2008   Svatoslav Böhm: Dřevěné reliéfy
2008   Svatoslav Böhm: Obrazy - dřevěné reliéfy
2009   Svatoslav Böhm: Obrazy - reliéfy
2009   Svatoslav Böhm: Obrazy - reliéfy
2010   Svatoslav Böhm: Obrazy - reliéfy a grafický design
2011   Svatoslav Böhm: Obrazy - dřevěné reliéfy
2011   Svatoslav Böhm: Obrazy - dřevěné reliéfy
2012   Svatoslav Böhm: Ilustrace (a) knižní design
2012   Svatoslav Böhm: Kresby z Ostravska - průmyslová krajina z 50. a 60. let 20. století
2014   Svatoslav Böhm: Ohlédnutí (obrazy - dřevěné reliéfy, knižní design, kresby)
2014   Svatoslav Böhm: Obrazy - dřevěné reliéfy
2014   Svatoslav Böhm: Obrazy - dřevěné reliéfy
2016   Z tvorby Svatoslava Böhma (obrazy - dřevěné reliéfy)
2018   Galerie Hřivnáč dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy obrazů - dřevěných reliéfů Svatoslava Böhma
2021   Svatoslav Böhm: Půdorysy paměti / Projections of Memory
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1967   Grafiky a plastiky Václava Beránka, Svatoslava Böhma, Eduarda Ovčáčka, Jaroslava Ruska, Miloše Urbáska
1968   Club der Konretisten Prag
1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1987   Klub der Konkretisten 1967 - 1987
1997   Klub konkrétistů
1997   Klub konkrétistů
1997   Klub konkrétistů
1998   Klub konkrétistů ((Galerie Klatovy - Klenová))
1998   Klub konkrétistů
1998   Klub konkrétistů (Oblastní galerie v Liberci)
1998   Klub konkrétistů (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2016   Ticho kresby
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2011   20. aukce
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Svatoslav Böhm
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2007   Svatoslav Böhm: Reliéf & design
2007   Svatoslav Böhm: Reliéf & design
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2018   Svatoslav Böhm: Obrazy - dřevěné reliéfy
obraz
rok vydání, název (podnázev)
neuveden   Stereotypy II.
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1989   Revue K
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (2)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1961   Výstava Moravské grafiky
1963   II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje (díla severomoravských výtvarníků)
1965   Tvůrčí skupina Kontrast Ostrava
1967   Klub der Konkretisten
1997   Klub konkrétistů
1998   Seznam vystavených děl v Oblastní galerii Liberec
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění