Jana Alexandra Orlíková Brabcová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1976   Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
1977   Jiří Běhounek: Ilustrace
1978   Jan Zrzavý: Z odkazu Národní galerii v Praze
1979   Josef Lada dětem (Veselé kresby a ilustrace dětských knih)
1979   Jan Zrzavý: Ilustrace a volná tvorba z odkazu Národní galerii v Praze
1979   Národní umělec Jan Zrzavý
1979   Jan Zrzavý ((8 stran))
1979   Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
1979   Mikoláš Aleš
1979   Vlastimil Rada: Krajiny
1980   Miroslava Zychová: Obrazy / kresby / grafika
1980   Alfons Mucha 1860 - 1939
1980   Alfons Mucha 1860 - 1939
1980   Miroslav Fišák: Grafika
1981   Miroslava Zychová: Obrazy / kresby / grafika / keramika
1981   Vlastimil Rada: Kresby, obrazy, ilustrace
1982   Mikoláš Aleš a Suchdol
1983   Tomáš Švéda: Kresba, grafika, ilustrace
1983   Ilustrace Mikoláše Alše
1984   Aleš Veselý: Barevné kresby - skicy - plastické objekty (Pracovní výstava jako pokus o informace)
1984   Marie Helena Štecherová: Tapisérie, objekty
1985   Vlastimil Rada (Výstava k 90. výročí narození)
1986   Vlastimil Beneš
1986   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby
1987   Josef Lada dětem (K 100. výročí umělcova narození)
1988   Mikoláš Aleš dětem (Z tradice české dětské knihy)
1988   Alfons Mucha 1860 - 1939
1990   Jan Zrzavý 1890-1977
1990   Jan Zrzavý 1890-1977 (Výstava ke stému výročí narození)
1990   Jan Zrzavý 1890-1977 (Výstava ke stému výročí narození)
1990   Alfred Kubin: Kresba a grafika
1991   Vladimír Gebauer: Tvorba z let 1968-1991 (Obrazy, kresby, objekty)
1991   Mistři české kresby 1 (Josef Šíma; 1891-1971)
1991   Pavla Aubrechtová
1992   Mistři české kresby 3 (Jiří Trnka; 1912 - 1969)
1992   Lubomír Janečka: Kresby
1993   Max Ernst: Grafika a knihy (Sbírka Lufthansy)
1993   Lubomír Janečka
1993   Lubomír Janečka
1994   Michal Matzenauer
1994   Roman Brichcín
1995   Asger Jorn (grafické dílo)
1996   Alfred Kubin 1877 - 1959
1997   Georg Kars 1880-1945
1998   Obrázky Josefa Lady
1998   Luděk Marold 1865-1898
1998   Valdemar Sokol: Krajiny stvoření
1999   Alfred Kubin (1877 - 1959)
2000   Miroslava Zychová: Ta realita (Obrazy Miroslavy Zychové z let 1966-2000)
2000   Valdemar Sokol: Deskové obrazy
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
2001   Bohumír Komínek
2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((česká verze))
2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((anglická verze))
2002   Bohumír Komínek (1944 - 1999)
2002   Alfons Mucha - Paříž 1900 / Paris 1900 (Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě / The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition)
2003   Okouzlený milovník života Max Švabinský
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((anglická verze))
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((česká verze))
2006   Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty
2006   Vladimír Gebauer: Cesty / Wege
2006   Lubomír Janečka: Kresby
2006   Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla)
2007   Willy Nowak: Výběr z malířského díla / Auswahl aus dem malerischen Schaffen
2008   Pavla Aubrechtová: Koláže, asambláže, kresby
2008   Roman Brichcín: Neznámý
2009   Eva Vlasáková: Práce s papírem, instalace, obrazy, grafika, sklo / Work With Paper, Installations, Paintings, Prints, Glass
2009   Zahrada Jiřího Trnky (Obrazy, ilustrace, plastiky, loutky)
2010   Karel Brabec 1928 - 2001: Grafika a kresba
2010   Antonín Slavíček (1870-1910)
2013   Rudolf Vejrych 1882-1939: Obrazy
2015   Miroslava Zychová 2015
2017   Vlastimil Rada: Kresby, obrazy
2017   Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1977   Současná ilustrace dětské literatury
1979   Klasikové české ilustrace
1981   Josef Lada, Jiří Trnka: Ilustrace pro děti (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
1981   Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1985   Zuzana Nováčková: Grafika, Jiří Sozanský: Kresby
1985   Česká moderní ilustrace
1986   Marie Blabolilová: Grafika 1980 - 1986, Miroslava Zychová: Obrazy 1978 - 1986
1990   Impressionismo in Europa
1991   Tři generace Radů (Vlastimil Rada, Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová)
1992   Barok a dnešek
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1992   Das Barock und die Gegenwart
1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (První část)
1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (1. díl)
1995   Výstava tří jubilantů (Vlastimil Rada / 100 let, Jaroslav Brychta / 100 let, Václav Rabas / 110 let)
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2001   August Brömse a skupina Poutníci / und die Gruppe Pilger
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2005   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (2. část)
2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2008   Pravoslav Rada, Šárka Radová
2009   Ohlédnutí (Jindřiška Radová, Pravoslav Rada, Šárka Radová)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2016   Max Švabinský a Rudolf Vejrych: Kozlov
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2011   Almanach Slovanské epopeje, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
2013   Almanach Slovanské epopeje / The Slav Epic almanac , Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
2020   Čtyři generace Radů, Město Železný Brod, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Divadlo v české kultuře 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
2010   Mezery v historii (Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, konaných v letech 2004-2009 v rámci festivalu Mitte Europa v Chebu), ,
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1974/05/25   Poklady Srbska v Praze (Ojedinělá výstava starého umění ve Valdštejnské jízdárně), Lidová demokracie, , , 1974/05/25, 0-0
1977   Užité umění v Mánesu, Umění a řemesla, , 3, 1977, 36-39
1978   Keramika Jana Kutálka, Umění a řemesla, , 2, 1978, 8-9
1979   Vlastimil Rada patří k předním českým krajinářům..., , , , , -
1980   Výstava Mikoláše Alše v Jízdárně Pražského hradu prosinec 1979 - březen 1980, Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, 6-10
1981   Vlastimil Rada se narodil 5. dubna 1895..., Vlastimil Rada: Kresby, obrazy, ilustrace, , , 1981, -
1983   Albrecht Dürer: Kresby (Knihy), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 21-21
1984   Život je neustálé zraňování,..., Aleš Veselý: Barevné kresby - skicy - plastické objekty, , , 1984, -
1985   Grafika Zuzany Nováčkové, Zuzana Nováčková: Grafika, Jiří Sozanský: Kresby, , , 1985, 4-
1985   Kresby Jiřího Sozanského, Zuzana Nováčková: Grafika, Jiří Sozanský: Kresby, , , 1985, 3-4
1985   Vlastimil Rada kreslíř a ilustrátor, Vlastimil Rada, , , 1985, -
1986   Práce Marie Blabolilové patří... (Ve světě obrazů Miroslavy Zychové...), Marie Blabolilová: Grafika 1980 - 1986, Miroslava Zychová: Obrazy 1978 - 1986, , , 1986, -
1988   Alfons Mucha v Berlíně, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 4, 1988/05/10, 6-
1990   Sluší se poděkovat, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 12, 1990/06/11, 2-
1991   Jak zachytit půvab měsíčního svitu?... / How to express magic of the moonlight? ..., Pavla Aubrechtová, , , 1991, 0-0
1991   Vladimír Gebauer přišel na Akademii výtvarných umění..., Vladimír Gebauer: Tvorba z let 1968-1991, , , 1991, 0-0
1993   Česká a slovenská kresba, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 5, 1993/03/04, 6-
1993   Když byla prostřednictvím prof. Wernera Spiese..., Max Ernst: Grafika a knihy, , , 1993, 3-
1996   František Kupka, Otto Gutfreund, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 23, 1996/11/07, 4-
1996   ...se zahraničními korespondenty o nové revue (Kulatý stůl), Grapheion, , 0., 1996, 8-12
1997   Mucha a litografie, Grapheion, , 2, 1997, 74-
1997   Alfred Kubin (Neberte mi můj strach!), Grapheion, , 3-4, 1997, 112-113
1997   Alfred Kubin (Don´t take my fear from me!), Grapheion, , 3-4, 1997, 112-113
1997   Mucha and lithography, Grapheion, , 2, 1997, 74-
2005   Žijeme v době, která je hrdá na překračování vžitých norem..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 6-7
2006   Jak zachytit půvab měsíčního svitu? (2006), Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty, , , 2006, 0-0
2010   Jako malý kluk z průmyslového Kladenska..., Karel Brabec 1928 - 2001: Grafika a kresba, , , 2010, -
2010   Úvodem, Mezery v historii, , , 2010, 3-3
2011   Lidé a svět, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 2011/05/05, 3-3
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1977   Rastislav Michal: Knižní ilustrace
2008   Jana Kremanová: er K (Obrazy, papíry, koláže)
2010   Jana Kremanová: er K
2010   Zuzana Nováčková: Grafika
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Jan Zrzavý
nedatováno   Alfons Mucha
text
rok vydání, název (podnázev)
1991   Několik poznámek k výstavě Jana Zrzavého v Litoměřicích
1991   Jak zachytiti půvab měsíčního svitu? ...
2002   Nad dílem Pavly Aubrechtové (zahájení výstavy)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1987   Josef Lada dětem
1990   Jan Zrzavý: Výstava ke stému výročí narození
1990   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988) (Kresba a grafika)
1991   Josef Šíma - z cyklu Mistři české kresby