Karel Srp

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1979   Milan Grygar: Kresby (Situace 4)
1979   Emila Medková: Fotografie (Situace 5)
1979   Jitka Svobodová: Kresby, objekty (Situace 3)
1979   Adriena Šimotová: Koláže, objekty, kresby (Situace 1)
1979   Karel Miler: Možnosti (Situace 2)
1980   Libor Fára: Dialog projektu okno (Situace 9)
1980   Eva Kmentová: Kresby a plastiky (Situace 8)
1980   Stanislav Kolíbal: Mezi prostorem a plochou (Situace 6)
1980   Jan Svoboda: Fotografie (Situace 7)
1981   Václav Boštík: Obrazy (Situace 10)
1981   A. Šimotová
1981   Petr Štembera: Performance (Situace 11)
1982   Dalibor Chatrný: Prostorové orientace (Situace 13)
1982   Karel Malich: Vědomí a kosmické energie (Situace 12)
1983   Hugo Demartini: Modely (Situace 14)
1983   Vladimír Janoušek: Změny (Situace 15)
1984   Jasan Zoubek: Kresby
1985   Václav Stratil: Kresby
1985   Jasan Zoubek: Kresby, objekty
1988   Karel Malich
1989   Václav Boštík
1990   Vladimír Janoušek 1966-1986
1990   Karel Malich
1991   Karel Malich
1992   Ivan Kafka
1992   Karel Malich: Pastelle
1992   Miloslav Moucha
1992   Bohuslav Reynek
1992   Zeithamml
1992   Wolfgang Denk: Každý nový rok...
1993   Henri Michaux
1993   Jan Merta: Obrazy 1987-1993
1994   Karel Malich: Skicáky 1964 - 1980
1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
1994   Česká kresba 1 (Karel Malich)
1994   Alfons Mucha: Das Slawische Epos
1994   Karel Malich (1976-1985)
1994   Karel Teige (1900-1951)
1995   Karel Malich
1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95
1995   Česká kresba 2 (Jitka Svobodová)
1995   Karel Valter: Obrazy
1995   Otto Gutfreund
1995   Jiří Příhoda
1995   Alphonse Mucha: His Life and Art
1996   Stanislav Zippe
1996   Jiří Příhoda
1996   Markéta Othová: Staré zdroje
1996   Karel Teige: Architettura, Poesia (Praha 1900-1951)
1997   Sny a skutečnosti Jindřicha Štyrského
1997   Federico Díaz: Tacuzcanzcan
1999   Krištof Kintera
1999   Federico Díaz: E-Area
1999   Jiří Příhoda: Skulptúry, objekty / Sculptures, Objects
2000   Václav Stratil: Kresby 1955-2000
2000   Jirí Příhoda: 92 - 00
2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva
2002   Toyen: Une femme surréaliste
2003   Jan Preisler (1872 - 1918)
2003   Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby
2003   Jakub Špaňhel: 26 let
2004   Karel Malich ((Galerie Benedikta Rejta))
2004   Karel Malich ((Městská knihovna))
2004   Karel Malich
2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom
2006   Josef Šíma: Návrat Theseův
2006   Václav Boštík: Opona, 1937 (Orlovna, Poříčí u Litomyšle, olej, plátno, 290 x 660 cm)
2006   Karel Malich
2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno)
2009   Alfons Mucha
2009   Alfons Mucha
2010   Roman Brichcín: Malba
2010   Václav Boštík 1913...2005
2010   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna / Yellow Spot
2011   Lubomír Typlt: Anatomie / Anatomy
2011   Kaláb 33: Křížení planet / Planets Crossing
2011   Václav Boštík
2012   Jan Zrzavý: Božská hra
2012   Jan Zrzavý: Božská hra
2012   Roman Brichcín: Malováno duší (Výstava malířského díla)
2012   Mikuláš Medek: ČSA Košice 1963-64
2012   Jakub Matuška - Masker
2012   František Kupka: Cesta k Amorfě
2012   Jan Zrzavý: The Divine Game
2012   Krištof Kintera
2012   Jaromír Novotný: Viditelné formáty / Visible Formats
2012   Michal Nesázal: E.L.F.
2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha
2013   Jiří David: Křik paviánů / Baboon Shriek
2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha (Sbírka Ivana Lendla)
2014   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby
2014   Karel Malich: Vnitřní světlo
2014   Josef Šíma: Země - světlo
2014   Vladimír Hanuš: Na okraji ráje
2015   Toyen: Vidím neboť je noc / I see for it is Night
2015   Roman Brichcín: Malíř tvaru, barvy, lyriky a života
2015   Jiří David: Apotheosis, Apocalypse, Apocryphon: Deified Nations, Deified Art
2016   Martin Krajc: Libido
2016   Roman Brichcín: Výběr z obrazů
2017   Pasta Oner: Art is Truth
2017   Lubomír Typlt: 370° kruhu
2018   Václav Boštík: Altro Řím '77 / 59 + 1
2018   František Kupka 1871-1957
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1984   Možnosti dotyku
1986   Tvrdošíjní
1987   Tvrdošíjní a hosté, 2. část (Užité umění, malba, kresba)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura)
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
1992   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931
1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Expresionismus a české umění (1905-1927)
1994   Der Riss im Raum (Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1996   Český surrealismus 1929-1953
1996   Aktuelle Tschechische Zeichnung
1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912
1997   Česká koláž
1997   Made in CZ (Aktuelle Tschechische Zeichnung)
1997   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch (1970-1980)
1997   Czech Collage
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   Současné umění (Contemporary Collection - Czech Art in the '90s)
1998   Close Echoes (Public Body & Artificial Space)
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space (Experimenty v umění šedesátých let / Experimental art of the sixties)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Rondó/ Rondo (Válogatás közep- és kelet-európai művészek alkotásaiból / A selection of Works by Central and Eastern European Artist)
2000   Bohemian Birds (Positionen tschechischer Gegenwartskunst)
2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi)
2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso)
2002   Corps et traces (dans la création tchèque 1962 - 2002)
2002   Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague
2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930)
2003   Minisalon (244 artistes ou l´art indépendant tcheque et slovaque en 1984)
2003   Aus Liebe (Die Generation der 90er Jahre in Prag)
2003   Perfect Tense (Malba dnes / Pinting Today)
2003   Grand Jeu et surréalisme (Reims, Paris, Prague)
2004   33 koláží (Breton Eluard Muzard)
2004   Other times (Současné britské umění / Contemporary British Art)
2005   Horká jehla / Hot needle (Grafika 80. let, dar Zdenka Felixe / Graphic art of the 1980s, donation of Zdenek Felix)
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests)
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2010   Start Up I.
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Start Up II
2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
2017   Zaostřeno na neurčito
2017   Muž s hořící hřívou! (Emil Filla a surrealismus 1931-1939)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1994   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2001   Emilie příchází ke mně ve snu, Torst, Praha
2001   Smysl Modernosti (VŠUP), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003   Knihy s Toyen, Nakladatelství Akropolis, Praha
2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Dalibor Chatrný: Orbe pictus, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook ), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007   Texty, Nakladatelství Argo, Praha
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2007   Jindřich Štyrský (1899-1942) (Průvodce výstavou), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
2009   Karel Teige a typografie (Asymetrická harmonie ), Nakladatelství Akropolis, Praha
2009   Symboly obludností (Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40. - 60. let), Malvern, Praha
2010   Okamžik rozhodnutí (Rozhovory o umění), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2011   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2012   František Kupka: Geometrie myšlenek, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2013   Václav Boštík (O něm a s ním), Galerie Zdeněk Sklenář, _
2014   Bohumil Kubišta: Zářivý krystal, Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
2015   Typlt (Tikající muž / The Ticking Man), BiggBoss, Praha 2
2015   Typlt (L'homme qui faisait tic-tac / The Ticking Man), BiggBoss, Praha 2
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Někdo něco 1, ,
1985   Někdo něco 2, ,
1986   Někdo něco 5, ,
1986   Někdo něco 6, ,
1986   Někdo něco 3, ,
1987   Někdo něco 7 (Dech kosmu : Práh věčna; Příspěvky věnované práci Karla Malich, doplněné ukázkami z jeho textů), ,
1987   Sborník památce Václava Navrátila, ,
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2000   Samizdat (Alternative Kulltur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre), Edition Temmen,
2000   Haně Wichterlové, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2004   Zvěrokruh 1, Zvěrokruh 2, Surrealismus v ČSR, Mezinárodní bulletin surrealismu, Surrealismus, Torst, Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Obrácený pohled - Jitka Svobodová (Symposium k poetice a interpretaci díla Jitky Svobodové), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
  "toto není happening, ale..." (akce, tělo, české umění šedesátých let), Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 28-52
1978   Situace (Karel Miler), Jazz, 7, 23, 1978, 58-59
1978   Situace (Milan Grygar), Jazz, 8, 24, 1978, 38-40
1979   Situace (Stanislav Zippe), Jazz, 8, 25, 1979, 42-43
1980   Situace (Jiří Kovanda), Jazz, 8, 26, 1980, 56-58
1980   Piero Manzoni, Jazz, 9, 27/18, 1980, 94-97
1980   Situace (Václav Vokolek), Jazz, 9, 27/18, 1980, 98-99
1981   Obraz je pro Václava Boštíka..., Václav Boštík: Obrazy, , , 1981, 3-0
1983   Změnu, která se odehrála v novější tvorbě Huga Demartiniho..., Hugo Demartini: Modely, , , 1983, 3-3
1983   V tvorbě Vladimíra Janouška ze sedmdesátých let..., Vladimír Janoušek: Změny, , , 1983, 3-0
1984   Příspěvek k rané teorii kubismu, Umění, 32, 5, 1984, 418-434
1985   Václav Nebeský, Umění, 23, 5, 1985, 433-452
1986   Rozhovor s Václavem Boštíkem, Někdo něco 3, , , 1986, 29-34
1986   O instalacích a krajině (rozhovor Karla Srpa s Ivanem Kafkou), Někdo něco 3, , , 1986, 35-40
1986   Rozhovor s Hugo Demartinim, Někdo něco 6, , , 1986, 165-173
1987   Místa bezmezna, Sborník památce Václava Navrátila, , , 1987, 29-33
1987   Zdvojení a dvojitost ve výtvarném umění, Sborník památce Václava Navrátila, , , 1987, 60-63
1987   Tvrdošíjní a Devětsil, Umění, 25, 1, 1987, 54-67
1987 (1987/02)   Desetiletí Karla Malicha (Příspěvek k jeho práci od roku 1976 do roku 1986), Někdo něco 7, , , 1987, 43-97
1988   Mýtus u Václava Navrátila, Linie / barva / tvar, , , 1988, 129-131
1988   Krychle a Hugo Demartini , Sborník památce Olega Suse, , , 1988, 107-114
1988   Fillovo pojetí přítomnosti, Umění, 36, 3, 1988, 219-225
1988   Několik poznámek k nevydaným přednáškám Jana Mukařovského, Umění, 26, 1, 1988, 71-81
1989   František Kupka: Abstraktní malba, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 196-197
1989   Pásma bezmezna a brána hlubin, Umění, 37, 5, 1989, 401-414
1989   Sochařka Hana Wichterlová, Umění, 37, 1, 1989, 54-77
1989   Vojtěch Birnbaum, vývojové zákonitosti umění (Odeon, Praha 1987: Vybral doslov napsal a obrazovou část a bibliografii sestavil Ivo Hlobil), Umění, 37, 4, 1989, 363-370
1989   Formování více než padesátiletého díla Václava Boštíka..., Václav Boštík, , , 1989, -
1989   Formování více než padesátiletého díla... (Cesta k jasu, Svět znaků, Vize počátku a představa celku), Václav Boštík, , , 1989, -
1990   Otisky Evy Kmentové, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 46-47
1990   Druhý ostrov Václava Boštíka, Výtvarné umění, 1, 4, 1990/04/12, 1-4
1990   Exkurs: Kresby Václava Boštíka z roku 1942, Výtvarné umění, 1, 4, 1990/04/12, 4-7
1990   Kresby a objekty Jitky Svobodové, Výtvarné umění, 1, 4, 1990/04/12, 32-41
1990   O soše (Rozhovor se Zdeňkem Palcrem), Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 23-29
1990   Krychle a Hugo Demartini, Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 50-55
1990   Rozhovor s Čestmírem Kafkou, Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 0-0
1990   Předpoklady dějinného celku u Antonína Matějčka, Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 0-0
1990   O prostoru a dění, Výtvarné umění, 1, 6, 1990/07/30, 28-34
1990   Variabily Vladimíra Janouška, Vladimír Janoušek 1966-1986, , , 1990, 10-13
1991   Obrazy Miloslava Mouchy, Výtvarné umění, , 2, 1991, 14-25
1991   Rozhovor s Daliborem Chatrným, Výtvarné umění, , 2, 1991, 45-50
1991   Zdvojení a dvojitost ve výtvarném umění, Výtvarné umění, , 4, 1991, 79-80
1991   Plastiky Jindřicha Zeithammla, Výtvarné umění, 2, 5, 1991, 14-21
1991   Rozhovor s Michalem Blažkem, Výtvarné umění, 2, 5, 1991, 63-64
1991   Rozhovor s Jaroslavem Rónou (Rozmlouvají Ludvík Hlaváček a Karel Srp), Výtvarné umění, , 6, 1991, 38-47
1991   Bohumil Kubišta, Český kubismus 1909–1925, , , 1991, 116-125
1991   Bohumil Kubišta, Kubismus in Prag 1909–1925, , , 1991, 116-125
1991   Josef Čapek, Kubismus in Prag 1909–1925, , , 1991, 158-165
1991   Václav Špála, Kubismus in Prag 1909–1925, , , 1991, 170-175
1991   Jan Zrzavý, Kubismus in Prag 1909–1925, , , 1991, 178-179
1991   Rok českého kubismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 26, 1991/12/27, 1-1
1991   Křížení kontrastů (K některým aspektům vztahu moderního českého dějepisu umění a kubismu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 26, 1991/12/27, 4-5
1992   Rozhovor s Josephem Kosuthem/ Interview with Joseph Kosuth, Výtvarné umění, , 1, 1992, 10-17
1992   O umění, plastice a kultuře (Úryvky z rozhovorů z let 1964 - 1976), Výtvarné umění, , 1, 1992, 38-45
1992   Dimenze prázdna (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 1, 1992, 76-78
1992   O středoevropské nejistotě (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 2, 1992, 65-68
1992   Čas pro cokoli (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 4, 1992, 64-65
1992   Kus skály v Kasselu, Výtvarné umění, , 5-6, 1992, 35-37
1992   Odcizení a distance, Umění, 40, 1, 1992, 37-42
1992   K Ohniskům české avantgardy Jiřího Padrty, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, , , 1992, 265-281
1993   Colibries y bulldogs: Las palabras y las imágenes tipográficas de Devětsil / Hummingbirds and Bulldogs: Devětsil´s Typographic Words and Pictures, El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, , , 1993, 132-143
1993   Kolibříci a buldoci - typografická tvorba Devětsilu, Umění pro všechny smysly, , , 1993, 52-56
1993   Stíny a přeludy: Toyen, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 6, 1993/03/18, 16-16
1993   Bílý reliéf Karla Malicha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 22, 1993/10/27, 2-2
1993   Minulá budoucnost ve Vídni, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 26, 1993/12/22, 1-1
1993   On the Iconography of the Chess-board in Devětsil, Umění, 41, 1, 1993, 41-48
1993   Práce Jana Merty z poloviny osmdesátých let... / In the mid-1980s, Jan Merta´s works were..., Jan Merta: Obrazy 1987-1993, , , 1993, -
1994   Fragmenty z pozůstalosti, Revolver Revue, , 26, 1994/06, 335-354
1994   Eva Kmentová, Jiří John, Karel Malich, Adriena Šimotová, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 322-327
1994   Charakteristiky umělců (Václav Boštík (1913)), Nová citlivost, , , 1994, 20-20
1994   Výraz a stylizace: K expresionistickému autoportrétu, Expresionismus a české umění, , , 1994, 63-73
1994   The Anguish of Rebirth, Umění / The Art, 42, 1, 1994, 74-84
1994   The techniques of Fate (Certain principles of the work of Jiří Kolář), Umění / The Art, 42, 6, 1994, 445-453
1994/06   Štyrský stěhovací kabinet a jiné koláže, Revolver Revue, , 26, 1994/06, 355-360
1995   Exprese, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 51-68
1995   Jan Zrzavý: Údolí smutku, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 54-55
1995   František Kupka: Od figury k abstrakci, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 69-80
1995   Otto Gutfreund: Úzkost, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 102-103
1995   Kubistické alternativy, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 113-125
1995   Alois Waschman: Portrét Josefa Friče, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 156-157
1995   Hana Wichterlová: Pupen, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 180-181
1995   Václav Boštík: Členění, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 272-273
1995   Informel, abstrakce a renesance modernismu, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 291-315
1995   Robert Piesen: Prostor inexistence, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 302-303
1995   Karel Malich: Bílá krajina, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 306-307
1995   Zdeněk Palcr: Dvojice, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 314-315
1995   Jiné obrazy Zdeňka Sýkory, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, , , 1995, 91-94
1995   Okřídlený šíp, Otto Gutfreund, , , 1995, 99-112
1995   An Avant-Gardist´s Solitude, Umění, 43, 1-2, 1995, 5-8
1995   The Lautréamont Case, Umění, 43, 1-2, 1995, 149-160
1995   Images without Grammer, Umění, 43, 6, 1995, 551-567
1996   Fragmenty snu (Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 28-47
1996   Erotická reue a Edice 69, Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 54-65
1996   Halucinatorní, virtuální a mentální objekty (Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 112-169
1996   Svět v kleci, Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 306-351
1996   Pařížská léta Jindřicha Heislera, Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 438-444
1996   Lingua Diabolica, Umělecké sdružení Sursum 1910-1912, , , 1996, 34-50
1996   The philosophy of the recess, Umění , 44, 1, 1996, 41-52
1997   Slastná spojení: Krutosti koláží, Česká koláž, , , 1997, 113-117
1997   Exposing the wall, Umění, 45, 3-4, 1997, 280-297
1998   Utopie, vize. Řád, České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, , , 1998, 143-215
1998   Foreword, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 11-11
1998   Prefigurations, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 145-165
1998   Light - Matter, Light - Psyche, Light - Aura, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 166-184
1998   Energy of Field and Structure, , , , , 184-202
1998   Objekt, Nature, Sign, Czech Art 1900-1990, , , 1998, 203-214
1998   Převrácené ráje, Close Echoes, , , 1998, -
1998   Verkehrte paradiese, Close Echoes, , , 1998, -
1998   Inverted paradises, Close Echoes, , , 1998, -
1998   Lukáš Jasanský, Martin Polák, Close Echoes, , , 1998, -
1998   Markéta Othová, Close Echoes, , , 1998, -
1998   Petr Příhoda, Close Echoes, , , 1998, -
1998   Vincenc Kramář - Návrh Smetanova pomníku, Umění, 46, 3, 1998, 241-246
1999   The only living soul in New York City, Veronika Bromová: Zemzoo, , , 1999, -
1999   prostředí, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 28-32
1999   ulice, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 32-34
1999   pojem, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 34-40
1999   rituál, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 40-44
1999   čas přírodní a společenský, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 44-47
1999   oběť, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 47-53
1999   vábící směřování, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 104-111
1999   prostory nových světů, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 146-159
1999   návody jiřího koláře, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 206-223
1999   poezie bdělého vědomí, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 224-225
1999   Optische Worte (Poetismus und Bildgedichte), Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, , , 1999, 56-72
1999   Verborgene Quellen (Fotografie, Collage und Surrealismus), Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, , , 1999, 191-216
1999   Re-identifying the Object: Gasholder, Visual Arts, Literature, Umění, 47, 1-2, 1999, 59-79
2000   'Eigenbrötler' und 'Starrköpfige' (Die tschechische Kunst 1968-1989), Samizdat, , , 2000, 136-142
2000   Dějiny umění podle Meyera Schapira, Umění, 48, 1-2, 2000, 22-40
2000   Strašná hrůza, přitažlivá, Umění, 48, 3, 2000, 127-135
2001   Polibky nad atomovým hřibem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 20, 2001/10/11, -
2003   Zóny vizuality, Jaroslav Rössler: kresba, fotomontáž, rádio, Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby, , , 2003, 25-31
2005   Karel Malich (1924), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 32-37
2005   Karel Malich, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 444-445
2006   Bohumil Kubišta, Český kubismus 1909–1925, , , 2006, 116-125
2006   Společný svátek, Václav Boštík: Opona, 1937, , , 2006, -
2007   Jindřich Štyrský (Melancholií proti zapomnění), Art & Antiques, , 6, 2007/06, 10-18
2007   Předpoklady Foltýnovy abstrakce, František Foltýn 1891 - 1976, , , 2007, 97-122
2008   Už toho mám všeho dost (Krištof Kintera v Pardubicích), Art + Antiques, , 10, 2008/10, 67-68
2009   K diskusi o avantgardách (Josefu Vojvodíkovi), Symboly obludností, , , 2009, 382-390
2009   Poznámka k temporalitě avantgardy, Symboly obludností, , , 2009, 407-410
2009   Diskuse, Symboly obludností, , , 2009, 415-421
2009   Od Antonína Slavíčka k Josefu Váchalovi (Galerie hlavního města Prahy uspořádala na přelomu roku svou největší výstavu Ostravě), Plzeňský deník, 18, 11, 2009/01/14, -
2010   Podle jediného plánu (K výstavě Václava Boštíka), Art + Antiques, 9, 10, 2010/10, 10-14
2010   Kresba z druhé strany, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 35-38
2010   Okamžik rozhodnutí, Okamžik rozhodnutí, , , 2010, 310-319
2010   V mracích a kouřích, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 21, 2010/10/21, 16-
2010   Prvá souborná výstava Václava Boštíka (1913-2005)..., Václav Boštík 1913...2005, , , 2010, 5-29
2011   Něco o fotografiích a jiných médiech, České umění 1980-2010, , , 2011, 476-481
2012   Černý bod, Černá slunce, , , 2012, 13-27
2012   Odklon (1931 - 1935) (František Kubka), Černá slunce, , , 2012, 91-93
2012   Odklon (1931 - 1935) (Skupina/ sborník Abstraction - Création, 1931 - 1936), Černá slunce, , , 2012, 94-96
2012   Odklon (1931 - 1935) (Spisovatel Richard Weiner), Černá slunce, , , 2012, 97-
2012   Odklon (1931 - 1935) (Mecenáš Jindřich Waldes), Černá slunce, , , 2012, 98-
2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Kniha: Jan Mukařovský, Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty, 1936), Černá slunce, , , 2012, 115-117
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (František Drtikol, Jaromír Funke, František Kobliha, Rudolf Michalík, Vojtěch Preissig, Augustin Ságner, Josef Váchal, Eugen Viškovský), Černá slunce, , , 2012, 138-141
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Kniha: Josef Váchal, Šumava umírající a romantická, 1931), Černá slunce, , , 2012, 141-142
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Návštěva Gaston Bachelard, 1934), Černá slunce, , , 2012, 142-
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Výstavy: Kvart, 1935; Svatý Kopeček u Olomouce 1938, 1939, 1940), Černá slunce, , , 2012, 143-146
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Duchovní hnutí:Antropozofie), Černá slunce, , , 2012, 147-148
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Zlomy: František Drtikol, Vojtěch Preissig), Černá slunce, , , 2012, 148-149
2012   Tekutá realita (1932 - 1941) (Knihy: Jan Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, 1936), Černá slunce, , , 2012, 233-235
2012   Tekutá realita (1932 - 1941) (Návštěvy: Edmund Huserl, 1935), Černá slunce, , , 2012, 236-
2012   Za oponou (1937 - 1945) (Výstavy: E.F.Burián a výstavy D37 a D38, Mladí 1940, Konfrontace, 1941), Černá slunce, , , 2012, 277-279
2012   Za oponou (1937 - 1945) (Knihy: Milada Součková - Zdeněk Rykr, Kaladý, aneb Útočiště řeči, 1938, Milada Součková - Zdeněk Rykr, Mluvící pásmo, 1939, Václav Navrátil, Osmutku, lásce a jiných věcech), Černá slunce, , , 2012, 279-282
2012   Témata (Bio těla), Černá slunce, , , 2012, 314-315
2012   Témata (Elektrický den), Černá slunce, , , 2012, 319-322
2012   Témata (Hmota), Černá slunce, , , 2012, 325-327
2012   Témata (Krystal), Černá slunce, , , 2012, 328-329
2012   Témata (Noc), Černá slunce, , , 2012, 332-333
2012   Témata (Obelisk), Černá slunce, , , 2012, 334-
2012   Témata (Ornament - Obraz), Černá slunce, , , 2012, 334-335
2012   Témata (Peinture - peinture), Černá slunce, , , 2012, 337-338
2012   Témata (Pralesy), Černá slunce, , , 2012, 338-340
2012   Témata (Stroj), Černá slunce, , , 2012, 340-341
2012   Témata (Záře), Černá slunce, , , 2012, 341-342
2012   Opuštěná země, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 11-21
2012   Zrzavý / Zerzavý, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 23-51
2012   Jako Leonardo, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 67-83
2012   Návraty téhož, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 85-105
2012   Zběsilost v duši, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 107-129
2012   Začátek na konci: Řecko, Jan Zrzavý: Božská hra, , , 2012, 291-213
2013   Prohlášení Karla Srpa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 3, 2013/02/07, 7-
2013   Karel Srp, Rozhovor s Václavem Boštíkem (1985), Václav Boštík, , , 2013, 91-96
2013   Karel Srp: Václav Boštík, Obrazy (Obraz je pro Václava Boštíka...), Václav Boštík, , , 2013, 182-185
2013   Karel Srp: Druhý ostrov Václava Boštíka; Exkurz: Kresby Václava Boštíka z roku 1942 (1989), Václav Boštík, , , 2013, 269-284
2014   Zdánlivá místa, Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby, , , 2014, 48-55
2014   Úvod, Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 8-10
2014   Jádra 1964-2013 (Poměry), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 64-79
2014   Jádra 1964-2013 (Jevy), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 96-111
2014   Jádra 1964-2013 (Pronikání), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 126-131
2014   Přízraky pouště / Toyen, Nečekané dědictví, , , 2014, 68-72
2014   Bramborové divadlo / Toyen, Nečekané dědictví, , , 2014, 84-89
2014   Na zámku La Coste / Toyen, Nečekané dědictví, , , 2014, 112-121
2014   Jan Mukařovský a Josef Král: posudky na Karla Teigeho, Umění / Art, 62, 4, 2014, 371-375
2015   Jen tehdy, kladu-li přírodě ty správné otázky, dostávám překvapivě jasné odpovědi, Tak teď tu: Komplementární svět Dalibora Chatrného / So now here: The complementary world of Dalibor Chatrný, , , 2015, 18-20
2015   Dalibor Chatrný: Texty / Texts, Tak teď tu: Komplementární svět Dalibora Chatrného / So now here: The complementary world of Dalibor Chatrný, , , 2015, 16-40
nedatováno   Josef Šíma: Podivuhodné odpoledne, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 174-175
www
rok vydání, název (podnázev)
  Jitka Svobodová (artlist.cz)
2012/05/17   Monumentální panó Mikuláše Medka poprvé v Praze (vltava.rozhlas.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2003/11   Malich
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2019   Post-War & Contemporary Art (Etcetera 9 - 23.11.2019)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
2004   Perfect Tense (Malba dnes / Painting Today)
2004   Soukromé vlny / Private Waves (O podobách tělesnosti v současném umění / The forms of corporeality in contemporary art)
2012   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927-1945 / Black Suns: Dark Size of Modernity 1927-1945
2018   Rozlomená doba 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě)
2018   Years of Disarray 1908-1928 (Avant-gardes in Central Europe)
2019   Rozlomená doba 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe)
2019   Years of Disarray 1908-1928 (Avant-gardes in Central Europe)
2019   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában
2019   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2004   Adolf Hoffmeister
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Toyen
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1988   Nič nás nezastaví
program
rok vydání, název (podnázev)
1994   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
2014   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2014 říjen - listopad - prosinec
2017   Galerie výtvarného umění v Ostravě (program leden-březen)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe)
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2013   FUA 2012-2013: Fakulta umění a architektury / Faculty of Art and Architecture
rukopis
rok vydání, název (podnázev)
1989   Poznámka k dílu Václava Boštíka
text
rok vydání, název (podnázev)
2012   Úvodní slovo PhDr. Karla Srpa (Vážení přítomní, dnes zahajovaná výstava...)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2007   Hrubý domácí produkt
2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti