Karel Srp

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1993/07/06 - 1993/07/30   Identité d'aujourd'hui / Identity Today: L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art, Centre de Conférences Albert Borschette, Brusel (Brussels)
beseda/diskuse
termín, název výstavy, místo konání
2009/10/21   Zdeněk Felix: Z očí do očí, Dům U Kamenného zvonu, Praha
konference
termín, název výstavy, místo konání
1986/06/18 - 1986/06/19   Konference o Devětsilu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
termín, název výstavy, místo konání
2013/02/20   František Kupka: Geometrie myšlenek, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha