Karel Srp

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Okamžik rozhodnutí (Rozhovory o umění), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1998   Převrácené ráje, Close Echoes, , , 1998, -
1998   Verkehrte paradiese, Close Echoes, , , 1998, -
1998   Inverted paradises, Close Echoes, , , 1998, -
1998   Fotografický adresář České republiky, Listy o fotografii, , 2, 1998, 98-117
2000   Vít Havránek (ed.) Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let, Umění, 48, 1-2, 2000, 111-112
2010   Okamžik rozhodnutí, Okamžik rozhodnutí, , , 2010, 310-319
2013   Proč odchází Karel Srp, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 3, 2013/02/07, 7-
2014   Karel Srp (ed.), Václav Boštík: O něm a s ním, Umění / Art, 62, 3, 2014, 305-305
www
rok vydání, název (podnázev)
  Karel Srp (artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2009   Z očí do očí. Zdeněk Felix
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2013   František Kupka: Geometrie myšlenek