Eva Janošková

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Wamel, , (studijní pobyt v grafické dílně Kätelhön)
1968 - 1968   Kolín nad Rýnem (Köln), Kolín nad Rýnem (Köln), (studijní cesta)
1969 -   Německo, _, (Kolín nad Rýnem, trvalé působiště od r. 1969)
1989 - 0   Toušice (Kolín), Toušice (Kolín), ()