Jan Kříž

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění), Květ Jan
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění), Neumann Jaromír