Miroslav Kudrna

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2005/1   Miroslav Kudrna (Práce z let 1959 - 2004 aneb Jeho běh životem)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Grafika 65
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2009   Milovník umění (Miroslav Kudrna 75), Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2009, , , 2009, 27-29
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Jubilanti 2000
2010   Jubilanti Hollaru 2010
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1965   Junge tschechische Graphiker
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění