Konrád Krajíř z Krajku

 

pohlaví: muž

poznámka:
koncen 14. stol. přišel do čech z Kraňska (dnešní Rakousko, Slovinsko)