Markéta Váradiová Hanzlíková

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1997 - 2008   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), (asistentka ateliéru Skla)