Zdzisław Olejniczak

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Strzemiński Academy of Art Łódź), Lodž (Łódź), (pedagog)