Zdeněk Lhoták

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1968 - 1974   Univerzita Karlova, Praha (Fakulta tělesné výchovy a sportu, tělesná výchova),
1979 - 1985   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, ),