Zdeněk Lhoták

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1986   Zdeněk Lhoták: Fotografie
1987   Zdeněk Lhoták: Sparta
1995   Zdeněk Lhoták: Tělomluva
2000   Zdeněk Lhoták: Příběh těla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1981   I. a II. salon mikrofóra 1980/1981
1985   Fotografie absolventů FAMU
1987   Okamžik: Aktuální fotografie 2
1987   Fotografie absolventů FAMU
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1990   Autoportrét 3
1990   Lhoták, Vybíral: Tibet closed (Fotografie)
1990   Choice (Nineteen Contemporary Czechoslovak Photographers)
1992   Festival českého a japonského skla 1992 - 1993
1992   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia)
1994   Zdeněk Lhoták, Andrea Lhotáková
1994   Horníci (Fotografická dílna - Kladno 1994)
1994   Česká fotografie 1989–1994
1996   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let / Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s
1996   Photographic Center of Skopelos (Summer 1996 - Biennale of International Photography - June 26 - August 20)
1997   Tělo v současné české fotografii / The Body in Contemporary Czech Photography
1998   Tělo a fotografie / Body and Photography (1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín / The First Biannual Festival Foto Praha - Kolín)
1998   Portrét
2000   Práce s tělem / Work with the Body
2001   Projekt Továrna The Factory Project
2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století
2004   Krajina jako odraz fotografovy duše
2005   Decuria: 10 QEP fotografů z České republiky / 10 QEP photographers from the Czech Republic
2007   Výběr (Fotografie členů Asociace profesionálních fotografů)
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989)
2010   Diamantová těla / Diamond Bodies
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2013   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery)
2015   Detail 27x (Fotografie členů Asociace profesionálních fotografů České republiky)
2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4)
2016   Malá galerie v České spořitelně v Kladně (1977 - 2017)
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti)
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2009   Zdeněk Lhoták: Dis-torza, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2020   Zdeněk Lhoták: Tenkrát na Spartě, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2000   Stigma, Lidové noviny, , , 2000/04/12, -
2000   S.V.U. Mánes a fotografové II., Listy S.V.U. Mánes, , , 2000, 20-26
2004   Akt v české fotografii 1960 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 10, 2004/05/13, 7-
2004   Zdeněk Lhoták, Distorze, Listy S.V.U. Mánes, 8, 1-2, 2004, 9-
2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 7, , 2007, 72-79
2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 2-3
2010   Diamantová těla, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 22, 2010/11/04, 4-
2012   Výběr ze Zlatého fondu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 3-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1992   Zdeněk Lhoták: Tělomluva
1999   Zdeněk Lhoták: Tváře a těla (Fotografický dokument 1984-94)
1999   Zdeněk Lhoták: Fotografie
2000   Zdeněk Lhoták: Autoportréty / Self-portraits
2001   Zdeněk Lhoták: United Colors of Nepal
2006   Zdeněk Lhoták: Maso
2008   Zdeněk Lhoták: Vypadá to tak (autoportréty a instalace)
2009   Zdeněk Lhoták: Dis-torza
2009   Zdeněk Lhoták: United colors of Nepal II.
2010   Zdeněk Lhoták: Detaily Malé Strany aneb to, co pravá dáma nikdy neuvidí (fotografie)
2016   Zdeněk Lhoták: Sparta(kiada)
2022   Zdeněk Lhoták: Recidiva 2022 (Autoportréty)
nedatováno (2004)   Zdeněk Lhoták: Distorze (fotografie z cyklu)
neuveden (2004)   Zdeněk Lhoták: Distorze
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Lhoták & Vybíral: Tibet closed
1990   Contemporary Czechoslovak Photographers
1996   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let / Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s
1997   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2001   Projekt Továrna (The Factory Project)
2001   A jdeme dál...
2002   Mánes ve mlýnici
2003   Akt (Obrazy, kresby, sochy, fotografie)
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
2006   Zdeněk Lhoták a Andrea Lhotáková: Malostranské detaily
2006   Portfolia 1989-1996 (Z kolekcji Jiřego Hankego)
2007   Hutníci (Fotografická dílna 1995-1996)
2009   Jubilanti Mánesa 2009
2010   Diamantová těla
2013   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
2009   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2009)
program
rok vydání, název (podnázev)
2005   Galerie 4 (Výstavní program 2006)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948–1989 / Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989)