Miroslav Klivar

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1973   Miroslav Klivar: Hudební grafika
1988   Miroslav Klivar: Nové výtvarné tendence
1993   Miroslav Klivar: Quintessenze (La Nuova Pittura Ceka)
1996   Miroslav Klivar
2006   Miroslav Klivar: New Painting
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1961   2. výstava tvůrčí skupiny Říjen
1974   Festival de la postal creativa
1975   Česká vizuální poezie / Czech Visual Poetry
1976   Příroda Nature
1977   Body as a Visual Language
1978   Teksty wizualne - Visual texts
1979   Česká konkrétní grafika
1982   Počítačové grafické umění
1983   Wspołczesna sztuka czeska - kolekcia Janiny Ojrzyńskiej
1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
1985   České umění papíru / Czech Paper Art
1985   Počítačové umění ČSSR
1986   Primera bienal internacional de poesía visual y experimental en México 1985–1986
1988   Současné české exlibris
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   I Mostra internacional de poesia visual de São Paulo / I International exhibition of visual poetry of São Paulo
1988   Výstava skupiny Nová malba
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1989   Počítačové umění v ČSSR a ve světě / Computer Art in ČSSR and in the World (III. Celostátní výstava s mezinárodní účastí)
1989   Fotodrift (Malba, grafika, objekt)
1990   Geometrická a konstruktivní tvorba 1990
1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Paper Art ´90 (První celostátní výstava)
1990   Československá koláž
1991   Umění akce
1991   Nové obory grafiky
1991   2.členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka
1991   PRAHA Graphic 1991 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic )
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w.
1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Bienále kresby Plzeň 1996
1996   Concours international d´ex-libris Le XXIe siècle
1997   III. Praha Graphic ’97 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky)
1999   České holotropní umění
1999   6. Medzinárodný výtvarný festival Snina 99
2000   Schenkungen
2001   Nová česká malba
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1981   Serigrafie na okraji města (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1982   Současná naše civilizační poezie, Civilizační poezie, , , 1982, -
1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, , , 1984, 9-22
1988   České vizuální texty šedesátých až osmdesátých let (náčrt přehledu), Sborník památce Olega Suse, , , 1988, 59-69
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1973   Miroslav Klivar: Hudební grafika
1975   Miroslav Klivar: Video situace
1991   Miroslav Klivar: Fotografie
1992   Miroslav Klivar: Obrazy a kresby
1995   Miroslav Klivar: Obrazy, kresby a šperky
1997   Miroslav Klivar
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   České počítačové umění (počítačové kresby, počítačové vzory pro textil)
1990   90 autorů v roce '90
1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
2000   Česká grafika 20. století
2004   Poesia totale
dopis
rok vydání, název (podnázev)
1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1984   Małe jest piękne / Small is beautiful
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1986   poesia visual y experimental en méxico
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)