Milan Staněk

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1952 - 1958   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Muzika František