Ian McKeever

* 1946
malíř

 

národnost: anglická
pohlaví: muž

web: www.ianmckeever.com

Ian McKeever

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1995/10/20 - 1995/12/10   Ian McKeever: The Marianne North paintings, Matt's Gallery, Londýn (London)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1987/06/19 - 1987/08/09   Současné tendence: Britské malířství a sochařství osmdesátých let, Městská knihovna Praha, Praha

Ian McKeever

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Současné tendence: Britské malířství a sochařství osmdesátých let, Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Tendence britského malířství a sochařství osmdesátých let, Umění, 190-192
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Ian McKeever: The Marianne North Paintings