Zdena Kolečková

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1983 - 1987   Gymnázium, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) ,
1988 -   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova),
1988 -   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Pedagogická fakulta, český jazyk, výtvarná výchova),
1993 - 1996   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Matasová Adéla