Zdena Kolečková

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   Sociální design (Umění společenské zodpovědnosti)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   La Chambre noire (Vybrané kapitoly z dějin fotografie a kinematografie (do roku 1918)), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2014   Fotografie + / = umění, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)