Zdena Kolečková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1996   Zdena Kolečková: Vivisekce
1999   Zdena Kolečková: Safe in their Alabaster Chambers
2000   Zdena Kolečková: Just a story
2009   Zdena Kolečková: Odejdeš-li, změním se?
2009   Zdena Kolečková: Hrůza z toho, že se nežije - spí / It's awful not to live but only sleep
2013   Zdena Kolečková: Lyrická mezihra / Liryczne intermezzo / Lyrical intermezzo
2018   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy / Strange Botany and Other Stories
2020   Zdena Kolečková: V kůži Robinsona
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1993   Narušená rovnováha (Mladí výtvarníci ze severu Čech)
1993   Jitka Géringová, Zdena Prchlíková: Nucené doteky
1994   Identifikácia v priestore a čase
1994   Jitka Géringová, Zdena Prchlíková: Znamení
1995   Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
1995   Prostory časů
1995   Současné křesťanské umění z České republiky / Zeitgenössische christliche Kunst aus der Tschechischen Republik (Zvěst evangelia v českém výtvarném umění / Verkündigung des Evangeliums in der tschechischen Kunst heute)
1996   Ostražitá estetika / Alert Aesthetics
1996   Private Anamnesis
1997   Sever
1997   I. Zlínský salon mladých
1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space
1997   Okresní formát
1998   Snížený rozpočet
1998   Tělo a fotografie / Body and Photography (1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín / The First Biannual Festival Foto Praha - Kolín)
1998   Black & Blue
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Ostrava - Ústí
2000   Devadesátka pokračuje
2000   Melancholie
2000   Na wschód od Edenu / East of Eden
2001   Kolmo k ose II.
2002   SMS - Short Message Strategy
2005   Širší proud (Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech)
2006   Public Dreams
2008   Rebus Sic Stantibus
2008   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept
2008   Image, communication, style, function, concept
2009   Place in Heart
2009   Formáty transformace 89 - 09 / Formats of transformation 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu / Seven views on the new Czech and Slovak identity)
2009   Behind the Velvet Curtain (Seven Women Artists From the Czech Republic)
2010   Tvoření světů / Making Worlds
2010   A Part of No-Part (Parallelism Between Then and Now)
2010   Inter-view
2011   Luciferův efekt / The Lucifer Effect (Střetnutí se zlem / Encoutering evil)
2011   Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009)
2012   Univerzita Předlice (Výstava studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP věnovaná jednomu místu a jeho obyvatelům)
2012   Univerzita Předlice
2014   Někdy v sukni (Umění 90. let)
2014   VII. Nový zlínský salon / 7th New Zlín Salon
2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985-2010)
2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
2014   Mody demokracie
2014   Ze středu ven / From the center out (Umění regionů 1985-2010 / Regional art from 1985-2010)
2016   Reflexe (Jam session Pavla Baňky a jeho hostů)
2016   Prach v medzerách / Dust in the Gaps
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Nevratný posun / Irreversible Shift
2019   Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue
2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections)
2021   Narušená rovnováha Revisited
2022   Nadějné vyhlídky: Dítě v současném českém umění
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005   Okraj obrazu (Sociální kontext v českém a ústeckém výtvarném umění devadesátých let 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2020   Řečiště a vlna (České umění a environmentální problematika na počátku 21. století), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Od břehů k horám (Severočeská literární a umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2001   Galerie Suterén 1991 - 2001, Galerie Suterén, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1996   Sedm anamnéz, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 14, 1996/07/04, 4-4
1997   Sever, Týdeník Sever: České regionální noviny, 1, 29, 1997/09/05, -
1997   Sever ve Špálovce - Co na to Východ, Západ a Jih?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 21, 1997/10/09, 5-5
1998   Zdena Kolečková, Labyrint revue, , 3 - 4, 1998, 118-121
1999   Politizace soukromí nebo privatizace politiky? Rod a umění v dob trans-formace, Aspekt, , 1, 1999, 160-165
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2007   Výstava finalistů ceny Exit, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 19, 2007/09/27, 7-
2011   Zdena Kolečková, Paralelní historie, , , 2011, 104-104
2011   Ocitáme se v uniformním prostoru..., Paralelní historie, , , 2011, 105-105
2012   Romance, Pandora / Paměť, , 24-25, 2012/03, 222-229
2012   There is Nothing There, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 10, 2012/05/17, 8-
2014   Suverénní umělkyně (Vizuální tvorba devadesátých let), A2, kulturní čtrnáctideník, 10, 6, 2014/03/12, 10-
2015   To snad ani nemůže být pravda, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 1, 2015/01/08, 3-
2016   V nekonečném dialogu mezi minulostí a současností, Prostor Zlín, 23, 3, 2016, 24-27
www
rok vydání, název (podnázev)
  Zdena Kolečková (artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1996   Zdena Kolečková: Vivisekce
1999   Zdena Kolečková: Comme Elle
2000   Zdena Kolečková: Just a story
2002   Zdena Kolečková: Sweet Secret
2003   Zdena Kolečková: Sweet Secret
2007   Zdena Kolečková: Wunderland
2017   Zdena Kolečková: Metafyzika ztráty
2018   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy
2020   Zdena Kolečková: V kůži Robinsona
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1993   Narušená rovnováha
1997   Sever
1999   Public District
1999   Výstava pro zvířata
2000   East of Eden
2006   K tektonice dějin / Zur tektonik der Geschichte
2009   Rebus Sic Stantibus
2009   Formáty transformace 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu)
2009   Place in Heart
2010   Tvoření světů / Making Worlds
2012   Paralelní historie / Parallel History (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012 / Actual Visual Arts in Ústí nad Labem Between Years 1990-2012)
2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985 - 2010)
2014   Někdy v sukni / Umění 90. let
2014   Někdy v sukni / In a Skirt - Sometimes (Umění 90. let / Art of the 1990s)
2016   Teorie chlupatého míče
2016   Reflexe (Jam session Pavla Baňky a jeho hostů)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1997   Sever
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2014   Někdy v sukni: Umění 90. let / In a Skirt - Sometimes: Art of the 1990s
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2018   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
2011   Luciferův efekt / The Lucifer Effect
2013   Kde domov můj? / Where is my home?
2014   Zóna v pohybu / Zone in motion
2018   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue (Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
2019   Moc bezmocných (Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989)
2019   The Power of the Powerless (Political Aspects in Slovak and Czech Art After 1989)
2021   Narušená rovnováha / Disturbed Balance Revisited
2021   Nadějné vyhlídky / Great Expectations
2021   No Art Today? (Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
nedat.   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Zdena Kolečková: Just a story
katalogový plakát autorský
rok vydání, název (podnázev)
2013   Zdena Kolečková: Lyrická mezihra
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
2010   Tvoření světů / Making Worlds
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2010   Tvoření světů / Making Worlds
program
rok vydání, název (podnázev)
2017   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2017 leden - březen
2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Květen-červen / May-June 2018)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1999   Umění pro nemocnici: Seznam vystavených děl
text
rok vydání, název (podnázev)
1997   Sever ve Špálově galerii (Co na to Východ, Západ a Jih?)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2010   Tvoření světů
2014   Někdy v sukni / Umění 90. let
2018   Zdena Kolečková: Strange Botany and Other Stories
2021   Narušená rovnováha Revisited
2021   Disturbed Balance Revisited