Jiří (George) Erml

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
197 -   Spojené státy americké (USA), _, (exil)